dec 09

Pracovná skupina Energetika

Energetická stratégia EÚ a transformácia trhu s energiami v EÚ

Na najbližšom zasadnutí pracovnej skupiny Energetika privítame mimoriadneho hosťa, pána Ivana Štefanca, člena Európskeho parlamentu. Môžete sa tešiť na výmenu informácií a postrehov týkajúcich sa energetickej stratégie EÚ a prebiehajúcej transformácie trhu s energiami v EÚ.

Späť na zoznam