jan 20 do jan 23

Smart City, digitalizácia & IKT-riešenia

Odborná exkurzia pre slovenských odborníkov do Nemecka

 

 

Miesto

Stuttgart, NemeckoDetaily
Začiatok podujatia
20.01.2020 | 08:00
Koniec podujatia
23.01.2020 | 18:00
Jazyk podujatia
Nemčina, slovenčina
Prihláška

 Uzávierka prihlášok je 30.11.2019

© Shutterstock/Elnur

Odborná exkurzia je krokom v spoznávaní nových, už aplikovaných prístupov v Nemecku v oblastiach Smart City, digitalizácie a IKT-riešení. Slovenskí účastníci exkurzie budú mať možnosť dozvedieť sa o postupoch Best-Practice v rôznych nemeckých mestách a nadviazať kontakty s nemeckými miestnymi samosprávami, špecializovanými inštitúciami a spoločnosťami.

Slovenské mestá, ktoré chcú investovať v oblasti Smart City, digitalizácie a IKT-riešení, získajú zaujímavé podnety a konkrétne predstavy o technológiách pre úsporu energie, ekologické nakladanie s odpadom, verejné osvetlenie, osvetlené prechody pre chodcov, digitálne verejné služby, plošné WiFi pripojenia, inteligentné parkovacie systémy a zdieľané služby.

Ponuka je určená mestským úradom pre rozvoj plánovania, obciam/samosprávnym krajom/miestnym úradom, ako aj mestským podnikom, architektom, odborníkom z oblasti plánovania dopravy, inžinierskym/stavebným firmám, ako aj rôznym klastrom, združeniam, inštitúciám a univerzitám/vysokým školám.

Na stiahnutie

Flyer

Prihláška

Späť na zoznam