Publikácie SNOPK

© Fotolia/matka_Wariatka

Publikácie SNOPK poskytujú veľmi praktické informácie pre podniky. Ponuka printových a online médií pokrýva témy: právo a dane, odmeňovanie zamestnancov, ako aj učebnice pre technické odborné vzdelávanie. Newsletter SNOPK sa každý mesiac hlbšie zameriava na konkrétnu oblasť z hospodárskeho života na Slovensku alebo v Nemecku. 

 

 

Naša ponuka

Zákonník práce v nemeckom jazyku

Nemecký preklad slovenského zákonníka práce, ktorý SNOPK prvýkrát vydala v roku 2010, je medzičasom k dispozícii v prepracovanom znení. Publikácia na 114 stranách podáva aktuálny právny stav zamestnaneckých pomerov na Slovensku.

Stav: 1. máj 2018
Autor: bnt attorneys-at-law
Jazyk: nemčina
Rozsah: 113 strán (pdf)
Cena: 39,00 EUR (plus DPH)

Ukážka

Mzdový benchmarking 2018

Nový mzdový benchmarking SNOPK je k dispozícii. Pre účely analýzy boli otázky kladené prevažne nemeckým firmám na Slovensku. Týmto spôsobom boli do vyhodnotenia zahrnuté informácie o pracovných pozíciách v rôznych odvetviach. Publikácia ponúka spoľahlivé a aktuálne merítko štruktúry a výšky odmeňovania zamestnancov.

Vydanie: október 2018
Autor: SNOPK
Jazyk: slovenčina a nemčina
Rozsah: online portál
Cena: 490,00 EUR (350,00 EUR pre členov)

Viac

Brožúra o Slovensku

Za účelom zjednodušenia rozhodovania sa pre Slovensko aj ďalších nemeckých firiem, vydala SNOPK brožúru o Slovensku. Publikácia obsahuje dôležité ekonomické ukazovatele a všeobecné informácie o Slovensku.

Vydanie: 2019/20
Autor: SNOPK
Jazyk: nemčina
Rozsah: 60 strán (A5)
Cena: Stiahnite si zadarmo

Účtovná uzávierka obchodných spoločností v SR

Publikácia, ktorá je dostupná v nemeckej a slovenskej verzii, sa zameriava na účtovníctvo a na ročnú uzávierku obchodných spoločností a obšírne popisuje aktuálne obchodno-právne účtovné predpisy. Keďže účtovníctvo podliehalo na Slovensku za posledných 20 rokov zásadným zmenám, je publikácia od spoločnosti KPMG Slovensko nevyhnutnou, vysoko aktuálnou príručkou pre oblasť účtovníctva. Okrem toho v prílohe môžete nájsť všetky relevantné zákony zo slovenského obchodného práva, ako aj opatrenia ministerstva financií k jednotlivým bodom systému podvojného účtovníctva.

Stav: 1. január 2013
Autor: Richard Farkaš, KPMG Slovensko
Jazyk: slovenčina/nemčina
Rozsah: 780 strán.
Cena: 200,00 EUR (plus DPH a poštovné)

Ukážka

Zdaňovanie vyslaných pracovníkov do SR

Kompaktný daňový poradca od spoločnosti Leitner+Leitner, adresovaný predovšetkým nemecky hovoriacim pracovníkom pôsobiacim na Slovensku na základe vyslania.

Vydanie: 2016/17
Autor: Leitner+Leitner
Jazyk: nemčina
Rozsah: 33 strán (A5)
Cena: 10,00 EUR (plus DPH a poštovné)

Učebnice pre odborné vzdelávanie

Vedomosti spracovať didakticky a sympaticky – to je poslanie vydavateľstva Westermann. Ako jeden z najväčších nemeckých poskytovateľov vzdelávacích médií vydáva koncern po prvýkrát osem učebníc pre slovenský trh. Odborné zväzky orientované na prax sú určené pre žiakov i učiteľov vo vybraných povolaniach z odvetvia výroby.

Prehľad učebníc

Newsletter SNOPK

Newsletter SNOPK informuje o plánovaných podujatiach a projektoch SNOPK, novinkách z kruhu členov, hospodárskych trendoch a aktuálnych veľtrhoch. Každé vydanie je zamerané na konkrétnu oblasť, relevantnú pre slovensko-nemecký hospodársky život.

Spôsob publikácie: mesačne, v elektronickej podobe
Jazyk: slovenčina, nemčina
Cieľová skupina: vyše 440 členských firiem, ako aj viac ako 1 000 záujemcov z oblasti hospodárstva, politiky a verejnej správy oboch krajín

Čítať aktuálne vydanie

Archív newsletterov

Objednajte si newsletter

Objednajte si inzerciu

Newsletter Právo a dane

V newslettri „Právo a dane“ sa odborníci vyjadrujú k aktuálnym zmenám v legislatíve a komentujú ich vplyv na bežnú podnikateľskú prax. Každé vydanie obsahuje odborné príspevky k 14 témam z oblasti práva a daní.

Spôsob publikácie: dvojmesačne, v elektronickej podobe
Jazyk: slovenčina, nemčina
Cieľová skupina: 440 členských firiem, ako aj vyše 1 000 záujemcov z oblasti hospodárstva, politiky a verejnej správy oboch krajín

Čítať aktuálne vydanie

Archív newsletterov

Prezentácia odborných kancelárií

Objednajte si Newsletter