Mzdový benchmarking SNOPK

© Fotolia/Herby ( Herbert ) Me

Výška platu je na Slovensku naďalej určujúcim faktorom pri získavaní a dlhodobom udržaní kvalifikovaných pracovníkov. V časoch nedostatku odborného personálu zohráva rozhodujúcu úlohu dobrá znalosť odmeňovacej štruktúry, bežnej v mieste podnikania. Viete, či sú Vaši pracovníci platení zle alebo naopak preplácaní? Od tejto otázky môže za určitých okolností závisieť dokonca dlhodobý úspech podnikania.

Objednať mzdový benchmarking

Mzdový benchmarking ponúka:

60 kľúčových pozícií

So 60 manažérskymi a špecializovanými pozíciami, nástroj presne zmapuje jednotlivé oblasti spoločnosti.

Zameranie na priemysel

Analyzované pozície sú zamerané na výrobné spoločnosti a poskytovateľov služieb. 

Do vyhodnotenia boli zahrnuté mzdové informácie o rôznych priemyselných profesiách:

 • Vedúci výroby
 • Manažér kvality
 • Inžinier kvality
 • Inžinier lean manažmentu
 • Vedúci zmeny
 • Majster, resp. vedúci skupiny vo výrobe
 • Technický vedúci
 • Supply Chain manažér
 • Procesný inžinier
 • Plánovač výroby
 • Strojný konštruktér
 • Elektroinžinier
 • CNC operátor
 • CNC programátor
 • Pracovník vo výrobe (nekvalifikovaný zamestnanec)
 • Pracovník vo výrobe (odborný pracovník so vzdelaním )
 • Obsluha strojov
 • Nástrojár
 • Zvárač
 • Mechatronik
 • Obsluha vstrekovacieho lisu
 • Strojný zámočník
 • Elektrikár
 • Lakovník

Regionálne porovnanie

Vyhodnotenie ponúka porovnanie celonárodných a regionálnych údajov. Zahŕňa regióny Bratislava, západné Slovensko, stredné Slovensko a východné Slovensko.

Prínosné dodatočné informácie

Mzdový benchmarking ponúka informácie o mesačných platových zložkách, variabilných zložkách, dobrovoľných príplatkov, fluktuáciu, kvóty práceneschopnosti atď. 

Prehľadné spracovanie výsledkov

Platové údaje sú pre každú pozíciu prehľadne zobrazené s označením priemeru a mediánu. To umožňuje rýchle zistenie o prípadnom podpriemernom alebo nadpriemernom ohodnotení. 

Dvojjazyčnosť

Mzdový benchmarking je k dispozícií v nemeckom a slovenskom jazyku. Nakoľko ide o elektronickú prezentáciu štúdie, užívateľský jazyk môže byť kedykoľvek zmenený.