Tiráž

Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora

Suché mýto 1
SK-811 03 Bratislava

E-mail
Tel.: +421 2 2085 0620
Fax: +421 2 2085 0632
Web: www.dsihk.sk

IČO: 308 48 717
IČ DPH: SK 2021 894 875

Prezident: Dr. Peter Lazar (Scheidt & Bachmann Slovensko s.r.o.)
Výkonný člen predstavenstva: Peter Kompalla
Zodpovedný redaktor: Markus Halt

SNOPK je občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Registrovým orgánom je Ministerstvo vnútra SR, Sekcia verejnej správy, Odbor všeobecnej vnútornej správy, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29.

Všetky informácie a údaje boli pripravené SNOPK. Prosíme Vás preto o porozumenie, že napriek tomu neručíme za správnosť a úplnosť týchto informácií. Nezodpovedáme za škody priamo alebo nepriamo vzniknuté použitím tejto stránky alebo na nej použitých informácií. Napriek dôkladnej kontrole prepojených stránok, nemôžeme ručiť za ich obsah. Za ne zodpovední sú výlučne ich prevádzkovatelia.