Tlačové informácie

Tlačové správy

Bratislava, 19. november 2019: Obchodné očakávania citeľne stlmené, pozitívne signály však vo výhľade

Slovensko a Nemecko sú z hospodárskeho hľadiska blízki partneri. Podľa aktuálneho prieskumu vo firmách však konjunktúre v oboch krajinách chýba dynamika. Ale firiem, ktoré chcú aj tak ďalej investovať, je napriek tomu mnoho. Silná angažovanosť nemeckých podnikov navyše zabezpečuje dobré príjmy pre slovenské štátne financie, pretože podiel nemeckých firiem, na príjmoch z daní 200 najväčších firiem na Slovensku, predstavuje 16 percent. Vyplynulo to z analýzy spoločnosti pre daňové poradenstvo BMB Partners za rok 2018.

Tlačová správa na stiahnutie

Výsledky prieskumu na stiahnutie

Analýza spol. BMB Leitner

Bratislava, 17. júl 2019: Deklarácie verzus realita o posilňovaní právneho štátu

Zamestnávateľské združenia a obchodné komory hlásiace sa k Iniciatíve za vládu zákona sa už roky zasadzujú za predvídateľnejšiu legislatívu, boj proti korupcii a efektívnejšiu justíciu. Sú to kľúčové atribúty fungovania právneho štátu, nevyhnutné pre udržanie hospodárskeho a spoločenského rozvoja na Slovensku.

Tlačová správa na stiahnutie

Bratislava, 14. jún 2019: Peter Lazar zvolený za prezidenta Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory

Doterajší viceprezident Peter Lazar tak prevezme funkciu po Jürgenovi Kniem, ktorý kvôli práci odchádza do Nemecka. Jürgen Knie stál na čele SNOPK ako prezident dva roky. Peter Lazar je skúsený manažér, ktorý od roku 2008 pôsobí ako konateľ spol. Scheidt & Bachmann Slovensko. V predstavenstve SNOPK sa angažuje už od roku 2012.

Tlačová správa na stiahnutie

Bratislava, 23. máj 2019: Hospodárstvo a veda prezentujú riešenia pre budúcnosť zdravotníctva

Starnutie spoločnosti, rozširovanie rakoviny, digitálne zmeny – zdravotnícke systémy na Slovensku a na celom svete stoja pred veľkými výzvami. „Inovácie v biomedicíne sú kľúčom k tomu, aby sa zdravotníctvo dostalo do formy pre budúcnosť“, hovorí Peter Kompalla, konateľ Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory (SNOPK). Preto SNOPK a Ministerstvo zdravotníctva SR včera na „Life Science Innovation Day“ zhromaždili v Bratislave pod jednou strechou aktérov a zainteresované osoby z oblasti biomedicíny a biovedy. „Týmto podujatím sme vytvorili platformu, kde sa stretávajú zástupcovia z ministerstva zdravotníctva, hospodárstva a vedy, aby spoločne nachádzali riešenia pre budúce výzvy“, vykresľuje Kompalla.

Tlačová správa na stiahnutie

Bratislava, 21. máj 2019: Na Európskej únii nám záleží

Spoločná deklarácia zamestnávateľských združení a obchodných komôr: Ako zástupcovia vyššie uvedených zamestnávateľských združení a obchodných komôr reprezentujúcich firmy zamestnávajúce státisíce zamestnancov naprieč celým Slovenskom, týmto deklarujeme podporu aktívnemu a plnohodnotnému členstvu Slovenska v Európskej únii. Pred niekoľkými dňami sme si pripomenuli 15. výročie vstupu Slovenska do Európskej únie. Za uplynulých 15 rokov dosiahla naša krajina výnimočný ekonomický progres, o čom svedčia všetky makroekonomické ukazovatele.

Tlačová správa na stiahnutie

Bratislava, 2. apríl 2019: Zahraniční investori so skeptickými vyhliadkami konjunktúry / kríza nie je na obzore

Priaznivá konjunkturálna nálada medzi zahraničnými investormi zaznamenala útlm. Napriek tomu by chcela asi tretina zo 127 zúčastnených spoločností rozširovať svoje aktivity a prijať ďalších zamestnancov. Podmienky na trhu práce naďalej zostávajú problematické.

Tlačová správa na stiahnutie

Výsledky prieskumu na stiahnutie

Bratislava, 21. január 2019: Právny štát závisí aj od funkčného Ústavného súdu

16. februára uplynie funkčné obdobie deviatim sudcom Ústavného súdu. Národná rada Slovenskej republiky (NR SR) začína v najbližších dňoch proces výberu ich nástupcov. V mene vyššie uvedených zamestnávateľských združení a obchodných komôr hlásiacich sa k Iniciatíve za vládu zákona/Rule of Law Initiative preto vyzývame poslancov a poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) na zodpovedný prístup k voľbe sudcov Ústavného súdu.

Tlačová správa na stiahnutie

Bratislava, 17. október 2018: Nemecké firmy sú najväčšími zahraničnými platcami daní na Slovensku

Podiel nemeckých firiem na daniach, ktoré zaplatilo 200 najväčších podnikov na Slovensku, vrátane finančného sektora, predstavuje 17 %. Vyplynulo to z analýzy pre rok 2017, spol. BMB Leitner, ktorá poskytuje daňové poradenstvo. Príjem na priamych daniach, ktoré zaplatili skúmané podniky, predstavoval spolu takmer 2,8 miliárd eur. Firmy so slovenskými majiteľmi na nich mali podiel vo výške 12 %.

Tlačová správa na stiahnutie

Analýza spol. BMB Leitner

Bratislava, 9. október 2018: Užšie prepojenie vysokoškolského štúdia s praxou je nevyhnutné

Potreba užšieho prepojenia vysokoškolského štúdia s praxou je na Slovensku akútna. Po ukončení vysokoškolského štúdia pracuje v inom v odbore, ako vyštudovali, až 57 percent absolventov. Až 35 percent absolventov pracuje aj napriek univerzitnému vzdelaniu na stredoškolských pozíciách. Firmy na Slovensku volajú stále viac po tzv. profesijných bakalároch. Po ukončení prvého stupňa vzdelania pokračuje u nás v štúdiu až 90 percent študentov. Oproti tomu v krajinách Európskej únie ide po bakalárskom stupni do praxe väčšina absolventov. Ako teda užšie prepojiť vysokoškolské štúdium s praxou? Na tieto otázky hľadali odpoveď aj účastníci Konferencie k profesijne orientovanému VŠ školstvu, ktorá sa konala v Bratislave pod záštitou EÚ.

Tlačová správa "Užšie prepojenie vysokoškolského štúdia s praxou je nevyhnutné" na stiahnutie

Tlačová správa "Firmy volajú po vyššom počte profesijných bakalárov" na stiahnutie

Bratislava, 26. september 2018: Slovenský železničný priemysel opäť úspešne na medzinárodnej scéne / Slovenskí študenti mimoriadnym vlakom v Berlíne

Od 18. do 21. septembra otvoril svoje brány najväčší odborný medzinárodný veľtrh železničnej, dopravnej a koľajovej techniky InnoTrans Berlín. Rekordné štatistiky počtu vystavovateľov a návštevníkov potvrdené: 3 062 vystavovateľov zo 61 krajín, z toho 22 slovenských firiem, celkom 161 000 návštevníkov a vyše tisícka médií z celého sveta.

Tlačová správa na stiahnutie

Bratislava, 6. september 2018: Peter Kompalla novým konateľom SNOPK

Peter Kompalla je od 1. septembra novým konateľom Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory (SNOPK) v Bratislave. Prevzal funkciu Guida Glaniu, ktorý bol na jar vymenovaný za hlavného konateľa Obchodnej a priemyselnej komory (IHK) v Karlsruhe.

Tlačová správa na stiahnutie

Bratislava, 31. máj 2018: Karl Kraus novým členom predstavenstva / Slovensko ako obchodný partner pre Nemecko dôležitejšie ako India

Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora (SNOPK) zvolila dnes na svojom riadnom valnom zhromaždení Karla Krausa, predsedu predstavenstva VSE Holding, za nového člena predstavenstva.

Tlačová správa na stiahnutie

Bratislava, 30. máj 2018: Prvý medzinárodný Life Science Innovation Day v Bratislave

Pokrok v medicíne nezadržateľne napreduje. Veľký potenciál prispieť k tomuto trendu majú aj startupy zo Slovenska. „Slovenskí odborníci vyvinuli novátorské riešenia pre diagnostiku a terapiu“, povedal Stephan Eger, člen predstavenstva Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory (SNOPK). „Mladé firmy sú dnes pripravené mať medzinárodný úspech“, uviedol Eger. Vďaka „Life Science Innovation Day“, ktorý včera po prvýkrát organizovala SNOPK, sa v Bratislave pod jednou strechou zišli slovenské startupy, vedci a medzinárodné podniky v oblasti Life Science. Základný kameň pre budúce kooperácie v medzinárodnom farmaceutickom biznise je tak položený.

Tlačová správa na stiahnutie

Bratislava, 26. marec 2018: Zahraniční investori zostávajú optimistickí, situácia na trhu práce je naďalej kritická

Priaznivá konjunkturálna nálada medzi zahraničnými investormi na Slovensku pretrváva. Viac ako 40 % zo 131 zúčastnených firiem by chcelo rozširovať svoje aktivity a hľadajú zamestnancov. S pokrokom v boji proti korupcii sú spoločnosti nespokojné ako nikdy predtým, najväčším problémom však zostáva vývoj na trhu práce.

Tlačová správa na stiahnutie

Výsledky prieskumu na stiahnutie

Bratislava, 1. marec 2018: Čas na zodpovednosť

Stanovisko Predstavenstva SNOPK v súvislosti s násilnou smrťou novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej

Stanovisko na stiahnutie

Bratislava, 28. november 2017: Veľmi dobrá konjunktúra na Slovensku naráža kvôli nedostatku kvalifikovaných pracovníkov na svoje hranice

Vnímanie konjunktúry na Slovensku zostáva na vysokej úrovni. Vyplynulo to z aktuálnej správy AHK World Business Outlook, ktorá predstavuje jesenný prieskum nemeckých zahraničných komôr (AHK), uskutočnený medzi 3 000 členskými firmami na celom svete, z toho 41 zo Slovenska. Každá druhá z firiem, oslovených na Slovensku, by chcela ďalej investovať. Profituje z toho aj slovenský štát, ktorý sa môže tešiť zo stúpajúcich príjmov z daní nemeckých podnikov. Stále väčší problém naproti tomu predstavuje nedostatok kvalifikovaných pracovníkov a mnohým podnikom spôsobujú starosti aj stúpajúce pracovné náklady.

Tlačová správa na stiahnutie

Výsledky prieskumu na stiahnutie

Bratislava, 20. november 2017: Zvýšenie mzdových príplatkov ohrozí Slovensko ako priemyselnú lokalitu

Priemyselné podniky, zastrešované Slovensko-nemeckou obchodnou a priemyselnou komorou (SNOPK), bijú na poplach: vládou plánované dramatické zvyšovanie minimálnych príplatkov za prácu v noci a počas víkendov ohrozí Slovensko ako priemyselnú lokalitu. Hrozí tak, že jedna z najsilnejších výhod Slovenska – flexibilné a z hľadiska nákladov relatívne výhodné zavádzanie nočných a víkendových zmien, sa naraz stratí.

Tlačová správa na stiahnutie

Bratislava, 5. október 2017: Spolupráca medzi podnikmi a startupmi s veľkým potenciálom

Mladí, dynamickí, kreatívni: stále viac slovenských startupov produkuje nápady, ktoré by mohli nájsť uplatnenie v hospodárstve. Veľa nemeckých priemyselných podnikov na Slovensku expanduje a hľadá zdroje inovácií. Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora (SNOPK) obe tieto skupiny zblížila 28. septembra na Slovensko-nemeckom inovačnom dni.

Tlačová správa na stiahnutie

Zoznam vystavovateľov

Bratislava, 27. september 2017: Znalosti nemčiny s vysokou pridanou hodnotou pre kariéru v hospodárstve

Bez znalosti cudzích jazykov to nejde: pre kariéru v hospodárstve sú dôležité. Vyplýva to z prieskumu, realizovaného medzi 141 nemeckými a rakúskymi investormi na Slovensku. Pre tieto firmy je nemčina zároveň najdôležitejším cudzím jazykom. Nájsť na slovenskom trhu práce uchádzačov s príslušnými znalosťami je však čím ďalej ťažšie.

Tlačová správa na stiahnutie

Výsledky prieskumu na stiahnutie