Tlačové informácie

Tlačové správy

Bratislava, 28. november 2017: Veľmi dobrá konjunktúra na Slovensku naráža kvôli nedostatku kvalifikovaných pracovníkov na svoje hranice

Vnímanie konjunktúry na Slovensku zostáva na vysokej úrovni. Vyplynulo to z aktuálnej správy AHK World Business Outlook, ktorá predstavuje jesenný prieskum nemeckých zahraničných komôr (AHK), uskutočnený medzi 3 000 členskými firmami na celom svete, z toho 41 zo Slovenska. Každá druhá z firiem, oslovených na Slovensku, by chcela ďalej investovať. Profituje z toho aj slovenský štát, ktorý sa môže tešiť zo stúpajúcich príjmov z daní nemeckých podnikov. Stále väčší problém naproti tomu predstavuje nedostatok kvalifikovaných pracovníkov a mnohým podnikom spôsobujú starosti aj stúpajúce pracovné náklady.

Tlačová správa na stiahnutie

Výsledky prieskumu na stiahnutie

Bratislava, 20. november 2017: Zvýšenie mzdových príplatkov ohrozí Slovensko ako priemyselnú lokalitu

Priemyselné podniky, zastrešované Slovensko-nemeckou obchodnou a priemyselnou komorou (SNOPK), bijú na poplach: vládou plánované dramatické zvyšovanie minimálnych príplatkov za prácu v noci a počas víkendov ohrozí Slovensko ako priemyselnú lokalitu. Hrozí tak, že jedna z najsilnejších výhod Slovenska – flexibilné a z hľadiska nákladov relatívne výhodné zavádzanie nočných a víkendových zmien, sa naraz stratí.

Tlačová správa na stiahnutie

Bratislava, 5. október 2017: Spolupráca medzi podnikmi a startupmi s veľkým potenciálom

Mladí, dynamickí, kreatívni: stále viac slovenských startupov produkuje nápady, ktoré by mohli nájsť uplatnenie v hospodárstve. Veľa nemeckých priemyselných podnikov na Slovensku expanduje a hľadá zdroje inovácií. Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora (SNOPK) obe tieto skupiny zblížila 28. septembra na Slovensko-nemeckom inovačnom dni.

Tlačová správa na stiahnutie

Zoznam vystavovateľov

Bratislava, 27. september 2017: Znalosti nemčiny s vysokou pridanou hodnotou pre kariéru v hospodárstve

Bez znalosti cudzích jazykov to nejde: pre kariéru v hospodárstve sú dôležité. Vyplýva to z prieskumu, realizovaného medzi 141 nemeckými a rakúskymi investormi na Slovensku. Pre tieto firmy je nemčina zároveň najdôležitejším cudzím jazykom. Nájsť na slovenskom trhu práce uchádzačov s príslušnými znalosťami je však čím ďalej ťažšie.

Tlačová správa na stiahnutie

Výsledky prieskumu na stiahnutie

Bratislava, 9. jún 2017: Digitalizácia vyžaduje modernizáciu odborného vzdelávania

Digitalizácia a 4. priemyselná revolúcia stavajú svet práce pred podstatné zmeny nie iba na Slovensku, ale v celej Európe. Pracovný trh si bude vyžadovať nové kompetencie. Ako môže školstvo čo najlepšie reagovať na tieto zmeny? Touto otázkou sa zaoberali odborníci zo Slovenska a Nemecka na včerajšej bilaterálnej konferencii v Bratislave.

Tlačová správa na stiahnutie

Bratislava, 16. máj 2017: Najväčšie nemecké a rakúske firmy platia na Slovensku priame dane a odvody vo výške približne 1,3 mld. eur

Podiel nemeckých a rakúskych firiem na daniach, ktoré zaplatilo 200 najväčších podnikov na Slovensku vrátane finančného sektora predstavuje 26 percent. Vyplynulo to z analýzy pre rok 2015 spol. BMB Leitner, ktorá poskytuje daňové poradenstvo. Príjem na priamych daniach, ktoré zaplatili skúmané podniky, predstavoval spolu viac ako 2,5 miliárd eur. Firmy so slovenskými majiteľmi na nich mali podiel vo výške 17 percent. 

Tlačová správa na stiahnutie

Analýza spol. BMB Leitner

Bratislava, 4. máj 2017: Jürgen Knie zvolený za prezidenta SNOPK

Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora (SNOPK) zvolila včera na svojom riadnom valnom zhromaždení za svojho prezidenta Jürgena Knie, konateľa Manz Slovakia.

Tlačová správa na stiahnutie

Bratislava, 30. marec 2017: Zahraniční investori v pozitívnej nálade, atraktivita lokality stagnuje

Zahraniční investori na Slovensku hodnotia konjunkturálnu situáciu za takú pozitívnu, aká za posledných 8 rokov ešte nebola. Ešte priaznivejšie hodnotí 176 zúčastnených firiem svoju vlastnú situáciu v podnikaní. Štyri z desiatich firiem preto majú v úmysle zamestnať nových pracovníkov. Pre väčšinu z nich však predstavuje vývoj na trhu práce brzdu.

Tlačová správa na stiahnutie

Výsledky prieskumu na stiahnutie

Fotografia a krátky životopis Guida Glaniu

Dr. Guido Glania, narodený 1970 v Nemecku, promovaný národohospodár; štúdium absolvoval na univerzitách v Kolíne a Norimbergu. Od roku 1996 do 1999 pracoval v Zväze textilného priemyslu (Gesamtverband der Textilindustrie) v Eschborne ako referent pre európsku a zahranično-hospodársku politiku. V rokoch 1999-2003 v Spolkovom zväze Nemeckého priemyslu (BDI) v Berlíne vo funkcii referenta pre obchodnú a rozvojovú politiku. V rokoch 2003-2008 v BDI v Bruseli vo funkcii vedúceho pre zahraničné hospodárske vzťahy a rozvojovú politiku. Od roku 2008 do 2011 bol generálnym sekretárom v Bruseli, Alliance for Rural Electrification. Od marca 2011 je výkonným členom predstavenstva Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave.

Foto na stiahnutie (4514x3010)