Veľtrhy

SNOPK ako oficiálne zastúpenie Berlínskych a Norimberských veľtrhov v SR poskytuje slovenským firmám bezplatnú organizačnú podporu pri plánovaní a realizácii účasti na zastupovaných veľtrhoch v Nemecku.