Berlínske veľtrhy

© Messe Berlin

Messe Berlin GmbH je jedným z najvýznamnejších nemeckých organizátorov medzinárodných, národných a regionálnych veľtrhov, výstav a kongresov, ako aj rôznych podujatí a eventov. Svojím medzinárodným programom s cca 100 vlastnými a hosťujúcimi veľtrhmi, ktoré sa rok čo rok konajú pod známou rozhlasovou vežou, patria Berlínske veľtrhy do prvej desiatky veľtržných spoločností na svete podľa obratu. 

Základné údaje

Berlínske výstavisko disponuje dvomi výstavnými areálmi: Berlin ExpoCenter City s 41 navzájom prepojenými halami, celkovou plochou 180 000 m2 a cca 100 000 m2 exteriérovej plochy, a v roku 2012 otvoreným Berlin ExpoCenter Airport (vedľa nového Berlínskeho letiska BER) s 3 halami a plochou 20 000 m2 a 129 000 m2 exteriérovej plochy. Výstavisko Berlin ExpoCenter City disponuje od roku 2014 novou multifunkčnou halou CityCube Berlin, ktorá poskytuje 6 000 m2 na výstavné účely, kongresy a podujatia.

Vystavovatelia, návštevníci

  • počet vystavovateľov ročne: cca 35 000
  • z toho zahraniční: viac ako 60 %
  • celková výstavná plocha výstavísk: 186 000 m2 haly + 300 000 m2 exteriér
  • počet veľtrhov a výstav v Berlíne: 115
  • veľtrhy v zahraničí: 5
  • počet návštevníkov ročne spolu: 2,48 mil.

Kongresy

  • počet kongresov: 620
  • počet účastníkov: 226 000
  • z toho zahraniční: 158 000

Služby pre veľtrhy v Berlíne

SNOPK ako oficiálne zastúpenie Berlínskych veľtrhov v SR poskytuje slovenským firmám bezplatnú organizačnú podporu pri plánovaní a realizácii účasti na zastupovaných veľtrhoch v Berlíne. Záujemcovia o návštevu veľtrhov majú možnosť získať okrem informácií k veľtrhom a sprievodným podujatiam aj vstupenky za zvýhodnenú cenu. Poskytujeme základné informácie o všetkých veľtrhoch v Berlíne.

!Aktuálne:
1/ SARIO ponúka možnosť účasti MSP v rámci spoločných slovenských stánkov na vybraných veľtrhoch, viac info žiadajte na našich kontaktoch alebo priamo na webovej stránke SARIO.  
2/ Na Slovensku odštartoval nový systémový projekt podpory účasti malých a stredných podnikov a start-upov na veľtrhoch. Výzvy on-line na webovej stránke Slovak Business Agency (SBA).