CMS - Cleaning. Management. Services.

Odborný medzinárodný veľtrh a kongres pre čistenie, manažment budov a areálov prináša prehľad najnovších trendov v oblasti čistiacich systémov – technológií, produktov a služieb. Ekologické, energeticky úsporné riešenia a efektívna správa objektu, označované „facility management“, sú horúcou témou dňa. Stále dôležitejšia otázka efektívnosti prevádzky objektov oslovuje majiteľov a správcov obytných, administratívnych, obchodných, priemyselných prevádzok, nemocníc, stravovacích zariadení a hotelov, a tiež developerov, architektov a projektantov pre ovplyvnenie budúcej nákladovosti prevádzky.

Termín

 • dátum: 21.09. - 24.09.2021
 • miesto: Berlín

Údaje o veľtrhu

 • cyklus: dvojročný
 • počet vystavovateľov: 450 z 25 krajín (2019)
 • počet návštevníkov: 25 000 z 80 krajín (2019)

Hlavné kategórie vystavovateľov

Priemyselné čistenie:

 • čistiace technológie, stroje a zariadenia pre interiér a exteriér
 • technológie pre komunálne služby miest a obcí, čistenie vozidiel
 • čistiace a hygienické prostriedky
 • technické vybavenie objektov, pracovné ochranné oblečenie a prostriedky


Manažment budov a priestorov:

 • organizácia zásobovania, skladové hospodárstvo, odpadové hospodárstvo, priestorový manažment
 • plánovanie a kontrola nákladov, účtovníctvo objektu, manažment ľudských zdrojov
 • informatika, manažment dokladov a zmlúv, špeciálny software pre uvedené činnosti (napr. určenie potreby pracovníkov, vyťaženie strojov)


Služby:

 • čistiace a upratovacie služby, údržbárske služby
 • záhradnícka a zimná údržba
 • bezpečnostné služby, stravovacie služby - catering, služby v odpadovom hospodárstve

Ponuka slovenským vystavovateľom a návštevníkom

SNOPK ako oficiálne zastúpenie Berlínskych veľtrhov v SR ponúka slovenským vystavovateľom organizačnú podporu pri účasti, návštevníkom informácie a možnosť získať vstupenky za zvýhodnenú cenu. Poradíme Vám aj pri organizácii cesty či rezervácii ubytovania. 

!Aktuálne: Na Slovensku odštartoval nový systémový projekt podpory účasti malých a stredných podnikov a start-upov na veľtrhoch. Výzvy on-line na webovej stránke Slovak Business Agency (SBA).

Pozvánka na stiahnutie

Objednávka vstupeniek

Zvýhodnené vstupenky si môžete objednať prostredníctvom formulára - na stiahnutie tu cca od 04/2021.