InnoTrans

InnoTrans Berlin - najväčší odborný medzinárodný veľtrh pre železničnú a koľajovú dopravnú techniku a stavbu tunelov, prináša celosvetový prehľad highlightov a trendov branže. 22 slovenských vystavovateľov a vyše 1 200 návštevníkov príde do Berlína. Súčasťou veľtrhu je kvalitný odborný program a prezentácia vozidiel na 3 500 bm exteriérového koľajiska. Na InnoTrans 2020 je opäť naplánovaný mimoriadny vlak s návštevníkmi.
TS SNOPK: Slovensko úspešne na InnoTrans 2018
reportáž: Slovensko opäť v plnej sile na InnoTrans  

Termín

  • Dátum: 22. - 25. september 2020
  • Miesto: Berlín

Údaje o veľtrhu

  • cyklus: 2-ročný
  • počet vystavovateľov: 3 062 (2018)
  • počet návštevníkov: 161 157 (2018)

Na InnoTrans sa úspešne prezentujú aj slovenské firmy: 
AVOKOV- Asociácia výrobcov a opravcov koľajových vozidiel s členmi - EVPÚ, HMH, Regonik, Techklima, ŽOS Trnava, ďalej firmy Bel Power Solutions, BUDAMAR, CMF Slovakia, Elektrokarbon, ELV Produkt, EMtest-SK, Express Group, Kinex Bearings, LOKO TRANS Slovakia, MOLPIR Funtoro Europe, NES Nová Dubnica, RONA, SEC Lighting, SIMCON, Stered PR Krajne, Tatravagónka Poprad, Trewa, WEP Trading, ZLH Plus, ZOS Zvolen, ZS Cargo Slovakia, ŽOS Vrútky.

Hlavné kategórie vystavovateľov

  • Railway Technology - Železničné a koľajové technológie
  • Interiors, Travel catering - Interiér, Travel catering
  • Railway Infrastructure - Železničná a koľajová infraštruktúra
  • Public Transport, Transport IT, Services - Hromadná doprava, IT, služby
  • Tunnel Construction - Stavba tunelov

Súčasťou veľtrhu je bohatý odborný sprievodný program a cez víkend show pre širokú verejnosť.

Ponuka slovenským vystavovateľom a návštevníkom

SNOPK ako oficiálne zastúpenie Berlínskych veľtrhov v SR ponúka slovenským vystavovateľom organizačnú podporu pri účasti, návštevníkom informácie a možnosť získať vstupenky za výrazne zvýhodnenú cenu. Poradíme Vám aj pri organizácii cesty či rezervácii ubytovania. 

!Aktuálne: Na Slovensku beží nový systémový projekt podpory účasti malých a stredných podnikov a start-upov na veľtrhoch. Spoločné stánky pre MSP na vybraných veľtrhoch organizuje SARIO. Výzvy nájdete on-line na webovej stránke Slovak Business Agency (SBA) a SARIO. Informujte sa pre možnosti a podporu účasti!

Záujemcovia o plánovaný vlakový zájazd - mimoriadny vlak návštevníkov na InnoTrans 2020, v spolupráci s Wagon Service travel, sa môžu prihlásiť mailom na uvedenej kontaktnej adrese. Viac info Pozvánka mimoriadny vlak. (predbežná)

Na InnoTranse 2018 sa prezentovalo 22 slovenských firiem a veľtrh navštívilo rekordných vyše 1 200 slovenských návštevníkov. V spolupráci s CK Wagon Service travel zorganizovala SNOPK už tretíkrát mimoriadny vlak na InnoTrans. 450 slovenských návštevníkov, z toho 200 študentov a pedagógov navštívilo veľtrh - vďaka finančnej podpore Ministerstva financií SR a člena SNOPK Scheidt & Bachmann Slovakia.

Objednávka vstupeniek

Zvýhodnené vstupenky môžete objednať prostredníctvom formulára cca od 04/2020.