ITB China

Úspešná premiéra ITB China v r. 2017 naznačuje zvýšený záujem o turizmus v Číne, a veľtrh sa jasne zaradil medzi významné medzinárodné podujatia cestovného ruchu v Ázii. Okrem cestovných kancelárií, rekreačných a ubytovacích zariadení, rezervačných systémov dopravných spoločností a poskytovateľov služieb, sa tu prezentujú aj regióny, turistické destinácie a štáty - formou národných expozícií. Veľtrh predstavuje fórum pre efektívne B2B stretnutia odborníkov zo všetkých oblastí turizmu a cestovania. Súčasťou sprievodného programu je aj odborný medzinárodný kongres. Organizátorom veľtrhu a kongresu je Messe Berlin.

Termín

 • dátum: 15.05. - 17.05.2019
 • miesto: Shanghai, Čína

Údaje o veľtrhu

 • cyklus: ročný
 • počet vystavovateľov: 850 (2018)
 • počet návštevníkov: 15 000 (2018)

 

 

Hlavné kategórie vystavovateľov

 • štáty, regióny, história, prírodné krásy
 • poznávacia turistika, zážitková turistika, eventy
 • mládežnícka turistika, ekonomické ubytovanie, ekoturistika
 • plavby, lodná turistika, wellness
 • E-travel, Mobil Travel Services - mobilné technológie v cestovnom ruchu
 • publikácie, svet kníh, médiá, trendy

Ponuka slovenským vystavovateľom a návštevníkom

SNOPK, ako oficiálne zastúpenie Berlínskych veľtrhov v SR, ponúka slovenským vystavovateľom organizačnú podporu pri účasti, návštevníkom informácie, možnosť získať vstupenky za zvýhodnenú cenu, poradenstvo k organizácii cesty. 

Na ITB China sa úspešne prezentuje aj Slovenská republika v rámci spoločného stánku, pod gesciou Ministerstva dopravy a výstavby SR - s ponukou miest, regiónov, kúpeľov, touroperátorov, hotelov aj služieb.