MES Expo - Mobility Electronics Suppliers

1. ročník odborného medzinárodného veľtrhu pre dodávateľov elektroniky v mobilite – MES Expo Berlín, prináša novú, jedinečnú B2B platformu pre globálne stretnutie výrobcov a dodávateľov-subdodávateľov elektroniky v odvetví automotive, úžitkových vozidiel (vrátane autobusov) a koľajových vozidiel. Elektromobilita, autonómne riadenie a konektivita stoja v centre pozornosti. Súčasťou veľtrhu je odborný sprievodný program – Speakers Corner, Dialog Forum a Networking Area. Start-Up Pavilion - špeciálny pavilón pre start-upy ponúka jedinečnú príležitosť stretnúť inovátorov zajtrajška.

Termín

 • dátum: 5. - 7.11.2019
 • miesto: Berlín 

Údaje o veľtrhu

 • cyklus: 2-ročný
 • počet vystavovateľov: cca 200 
 • počet návštevníkov: cca 3 500

Hlavné kategórie vystavovateľov a návštevníkov

Vystavovatelia - výrobcovia, dodávatelia:

 • Pohony, energetické stanice, vozidlové systémy
 • Informatika, telematika, interiérové technológie
 • IT, engineering, technológie pre karosérie a podvozky
 • Nabíjacia infraštruktúra, servis pre vozidlá, zabezpečovacie systémy 

Návštevníci:

 • Výrobcovia vozidiel, dodávatelia elektroniky
 • OEM, výrobcovia a dodávatelia dopravnej techniky, komponentov
 • Verejné a súkromné dopravné spoločnosti, prevádzkovatelia
 • Inžinieri, branžové zväzy, správne inštitúcie, orgány, konzultanti 

Ponuka slovenským vystavovateľom a návštevníkom

SNOPK, ako oficiálne zastúpenie Berlínskych veľtrhov v SR, ponúka slovenským vystavovateľom informácie, organizačnú podporu pri účasti, návštevníkom aj vstupenky za zvýhodnenú cenu.

!Aktuálne:
1/ Na Slovensku odštartoval nový systémový projekt podpory účasti malých a stredných podnikov a start-upov na veľtrhoch. Výzvy sú uverejnené na webovej stránke Slovak Business Agency (SBA).
2/ spoločné stánky pre slovenské MSP organizuje SARIO.

Využite možnosť finančnej podpory Vašej účasti ako vystavovateľ alebo návštevník!  

Pozvánka na stiahnutie

Objednávka vstupeniek

Vstupenky si môžete objednať prostredníctvom Formulára