Norimberské veľtrhy

© NürnbergMesse

Norimberské veľtrhy patria k najrýchlejšie sa rozrastajúcim veľtrhovým spoločnostiam v Európe. Výstavná plocha o rozmere 180 000 m² radí Norimberské veľtrhy medzi 15 najväčších na svete. V súčasnosti ponúkajú Norimberské veľtrhy 120 národných a medzinárodných odborných veľtrhov a kongresov, ktoré sa konajú priamo v Norimbergu, ako aj po celom svete.

 

 

Základné údaje

Ročne sa podujatí zúčastní okolo 30 000 vystavovateľov a približne 1,4 milióna návštevníkov na vlastných, partnerských a hosťujúcich podujatiach skupiny Norimberských veľtrhov, ktorá je zastúpená sesterskou spoločnosťou v Číne, Severnej Amerike, Brazílií, Taliansku a v Indii. Podiel medzinárodných vystavovateľov na podujatiach tvorí 41 %, podiel návštevníkov z iných krajín je tiež na vysokej úrovni, aktuálne 22 %. Na jeseň v roku 2018 privíta návštevníkov hala 3C, s plochou približne 10 000 m². Skupinu Norimberských veľtrhov zastupuje 50 zástupcov, ktorí sú aktívni vo viac ako 115 krajinách sveta.

Vystavovatelia, návštevníci

  • počet vystavovateľov ročne: 30 000
  • z toho zahraniční: viac ako 41%
  • celková výstavná plocha výstaviska: 170 000 m2
  • vystavovateľská plocha vo vonkajšom areáli: 50 000 m2
  • počet veľtrhov a výstav: 114
  • dcérske veľtrhy v zahraničí: 5
  • počet návštevníkov ročne: 1,4 mil. 

Kongresy

120 národných a medzinárodných odborných kongresov 

Služby pre veľtrhy v Norimbergu

SNOPK ako oficiálne zastúpenie Norimberských veľtrhov v SR poskytuje slovenským firmám bezplatnú organizačnú podporu pri plánovaní a realizácii účasti na zastupovaných veľtrhoch v Norimbergu. Záujemcovia o návštevu veľtrhov majú možnosť získať okrem informácií k veľtrhom a sprievodným podujatiam aj vstupenky za zvýhodnenú cenu. Poskytujeme základné informácie o všetkých veľtrhoch v Norimbergu.