AUTOMOTIVE ENGINEERING EXPO

AUTOMOTIVE ENGINEERING EXPO 2019 je celosvetovo významný automobilový veľtrh. V priebehu dvoch veľtrhových dní sa môže odborná verejnosť zoznámiť s ucelenou ponukou automobilových súčiastok, materiálov a polovýrobkov, výrobných zariadení a ich súčiastok.

Termín

 • dátum: 4.6. - 5.6.2019 
 • miesto: Norimberg

Údaje o veľtrhu

 • cyklus: dvojročný
 • počet vystavovateľov: 97 (2017)
 • počet návštevníkov: 1 202 (2017)

Hlavné kategórie vystavovateľov

 • automobilové súčiastky
 • materiály a polovýrobky
 • výrobné zariadenia a ich súčiastky
 • hardware, software pre konštrukciu a rozvoj
 • techniky formovania a tvárnenia
 • techniky spájania, techniky opracovania povrchov
 • skúšobné a meracie techniky
 • inžinierske služby
 • najnovšie inovácie, trendy, produkty a služby v oblasti výrobného procesu karosérií, montáže a lakovania

Prospekty na stiahnutie

Objednávka vstupeniek

Vstupenky si môžete objednať prostredníctvom odkazu