Chillventa

Chillventa 2020 je medzinárodný veľtrh v oblasti chladenia, klimatizácie, vzduchotechniky a tepelných čerpadiel.  Veľtrh má za sebou úspešnú rastovú kariéru, v dvojročnom turnuse sa v Norimbergu pravidelne stretávajú odborníci aj z oblasti techniky, merania, riadenia a regulácie.

Termín

 • dátum: 13.10. - 15.10.2020
 • miesto: Norimberg

Údaje o veľtrhu

 • cyklus: dvojročný
 • počet vystavovateľov: 1 019 (2018)
 • počet návštevníkov: 35 000 (2018)

Hlavné kategórie vystavovateľov

 • chladiaca technika
 • izolačná technika
 • klimatizačná technika, technika vetrania a chladenia miestností, centrálna klimatizácia
 • technika tepelných čerpadiel
 • meracia, riadiaca a regulačná technika / automatizácia
 • služby pre oblasť chladiarenského a klimatizačného odvetvia (podpora pri projektovaní)
 • úsporné a efektívne zaobchádzanie s energiou

Prospekty na stiahnutie

Objednávka vstupeniek

Vstupenky si môžete objednať prostredníctvom odkazu