EUROGUSS

EUROGUSS 2018 je medzinárodný odborný veľtrh, kde sa stretnú odborníci z oblasti tlakového liatia a súvisiaceho priemyslu. V prípade, že máte záujem o produkty elektrotechnické zariadenia, kovy, kovové výrobky, priemyselné zariadenia a výlisky, výstava EUROGUSS je presne to čo potrebujete.

 

 

 

Termín

 • dátum: 14.01. - 16.01.2020
 • miesto: Norimberg

Údaje o veľtrhu

 • cyklus: dvojročný
 • počet vystavovateľov: 641 (2018)
 • počet návštevníkov: 15 354 (2018)

Hlavné kategórie vystavovateľov

 • tlakové zlievarne, stroje a periféria
 • podružné prístroje a zariadenia
 • pece a príslušenstvo
 • Rapid-Prototyping a Rapid-Tooling
 • odlučovače a mazivá
 • zliatiny / kovy
 • konečné úpravy liatia
 • kalenie, povrchové úpravy, MSR-technika, kvalita a testy
 • hnacia a manipulačná technika
 • IT riešenia, procesy, simulačné a výpočtové systémy
 • veda, vývoj a služby
 • inžiniering
 • zväzy, združenia, odborné časopisy

Prospekty na stiahnutie

Objednávka vstupeniek

Vstupenky si môžete objednať prostredníctvom odkazu