European Coatings Show

European Coatings Show 2021 je medzinárodný odborný veľtrh v oblasti lakov, farieb, tesniacich hmôt, lepidiel a chemikálií. Na ECS 2015 predstavilo svoje novinky rekordných 1024 vystavovateľov zo 42 krajín. Zahraničný podiel tvorili dve tretiny z celkového počtu vystavovateľov. Okrem Nemecka sa prezentovali aj krajiny: Čína, Holandsko, Taliansko, Veľká Británia, Belgicko.

Termín

 • dátum: 23.03. - 25.03.2021
 • miesto: Norimberg

Údaje o veľtrhu

 • cyklus: dvojročný
 • počet vystavovateľov: 1 156 (2019)
 • počet návštevníkov: 30 000 (2019)

Hlavné kategórie vystavovateľov

 • náterové materiály (tmel, rozpúšťadlá, plniace hmoty, prídavné zmesi)
 • suroviny na zmiešavanie tlačiarenských farieb
 • lepidlá (polyméry, polymérové emulzie, monoméry, pryskyrice, tekuté hmoty, rozpúšťadlá, zmäkčovadlá, oleje, vosky)
 • stavebno-chemické polotovary (suroviny, pomocné látky)
 • laboratórna a výrobná technika (zmiešavacie zariadenia, lisy, stroje, mlynčeky, filtre a filtrovacie zariadenia, pumpy, dávkovacie zariadenia, váhy, plniace zariadenia)
 • skúšobná a meracia technika (kontrola akosti, meracia laboratórna technika, kontrola procesov)
 • aplikačná technika

Prospekty na stiahnutie

Objednávka vstupeniek

Vstupenky si môžete objednať prostredníctvom odkazu