FachPack

FachPack 2019 je medzinárodný veľtrh obalových technológií, kde môžete stretnúť odborníkov a špecialistov z obalového odvetvia, ktorí Vám poskytnú informácie o najnovšom vývoji a ponuke priemyselných a spotrebiteľských obalov.

 

 

Termín

 • dátum: 24.09. - 26.09.2019
 • miesto: Norimberg

Údaje o veľtrhu

 • cyklus: ročný (s prestávkou každé 3 roky)
 • počet vystavovateľov: 1 644 (2018)
 • počet návštevníkov: 44 000 (2018)

Hlavné kategórie vystavovateľov

 • obalové materiály a prostriedky
 • pomocné obalové prostriedky
 • baliace stroje
 • etiketovacia a značkovacia technika
 • kontrolné a skúšobné prístroje
 • recyklácia obalov
 • služby v oblasti obalovej a etiketovacej techniky
 • technika bezpečnosti práce a ochrany životného prostredia
 • dopravníkové a manipulačné systémy
 • skladovacie a nakladacie systémy
 • pomocné prostriedky pri nakladaní, doprave a skladovaní
 • riadiace informačné systémy
 • software pre internú logistiku
 • identifikačné a kódovacie systémy, systémy pre zabezpečenie tovaru
 • služby v oblasti vnútropodnikovej logistiky

Prospekty na stiahnutie

Objednávka vstupeniek

Vstupenky si môžete objednať prostredníctvom odkazu