FENSTERBAU FRONTALE

FENSTERBAU FRONTALE 2020 to je medzinárodný odborný veľtrh pre dvere, okná a fasády. Veľtrh FENSTERBAU FRONTALE sa koná súbežne s veľtrhom HOLZ-HANDWERK.

Termín

 • dátum: 18.03. - 21.03.2020
 • miesto: Norimberg

Údaje o veľtrhu

 • cyklus: dvojročný
 • počet vystavovateľov: 1 329 (2018)
 • počet návštevníkov: 110 000 (2018)

Hlavné kategórie vystavovateľov

 • konštrukčné a profilové systémy pre fasády, okná, balkónové dvere, brány, dvere
 • zimné záhrady, polotovary, stavebné dielce, prefabrikáty
 • suroviny, pomocný materiál: prostriedky pre povrchové zušľachtenie, tesniace prostriedky, drevo a drevený materiál, lepidlá a tmely, čistiace a brusné prostriedky, kotviace systémy
 • sklo, výrobky zo skla
 • tieniaca a vetracia technika
 • kovanie, dvere, upevňovacia technika, bezpečnostná technika
 • stroje, zariadenia, náradie: na opracovanie dreva, plastov, kovov, technika povrchového opracovania
 • aplikačná technika, technika životného prostredia
 • vybavenie a zariadenie

Prospekty na stiahnutie

Objednávka vstupeniek

Vstupenky si môžete objednať prostredníctvom odkazu