FeuerTRUTZ

Odborný veľtrh FeuerTRUTZ 2020 je zameraný na protipožiarnu prevenciu. Riešenie stavebných, technických a organizačných prvkov v požiarnej ochrane. V súčasnosti je veľtrh zameraný prevažne na nemecký trh, ale aktívne nadväzuje spoluprácu so zahraničnými partnermi a začína pôsobiť aj medzinárodne.

Termín

 • dátum: 24.06. - 25.06.2020
 • miesto: Norimberg

Údaje o veľtrhu

 • cyklus: ročný
 • počet vystavovateľov: 315 (2019)
 • počet návštevníkov: 9 000 (2019)

Hlavné kategórie vystavovateľov

 • steny, fasády
 • stropy, dvere, okná, sklo
 • tesnenie, farby
 • ventilácia, oddymenie
 • alarmy
 • hasiace systémy
 • únikové systémy
 • protipožiarne vybavenie

Prospekty na stiahnutie

Objednávka vstupeniek

Vstupenky si môžete objednať prostredníctvom odkazu