GaLaBau

GaLaBau 2020 je medzinárodný odborný veľtrh pre mestskú zeleň a voľné priestory, stavbu detských, športových a golfových ihrísk. Radí sa medzi dôležitú platformu pre krajinných plánovačov, obce, architektov a záhradníkov.

Termín

 • dátum: 16.09. - 19.09.2020
 • miesto: Norimberg

Údaje o veľtrhu

 • cyklus: dvojročný
 • počet vystavovateľov: 1 253 (2018)
 • počet návštevníkov: 72 005 (2018)

Hlavné kategórie vystavovateľov

 • stavebné a ošetrovacie stroje
 • stavebné materiály, stavebné dielce
 • rastliny, kry, stromy
 • stvárňovanie mestských priestorov
 • transport
 • záhradný nábytok
 • mestské stvárnenie
 • detské ihriská, športové ihriská, plochy voľného času
 • stavba, ošetrovanie a manažment golfových ihrísk
 • vysádzanie zelene
 • zúžitkovanie odpadu, zneškodnenie odpadu, ochrana životného prostredia

Prospekty na stiahnutie

Objednávka vstupeniek

Vstupenky si môžete objednať prostredníctvom odkazu