HOLZ-HANDWERK

Medzinárodný odborný veľtrh HOLZ-HANDWERK 2020 patrí medzi najdôležitejšie svetové výstavy v oblasti drevospracujúceho a nábytkárskeho odvetvia. 

Veľtrh HOLZ-HANDWEKR prebieha paralelne s veľthom FENSTERBAU FRONTALE.

 

 

 

Termín

 • dátum: 18.03. - 21.03.2020
 • miesto: Norimberg

Údaje o veľtrhu

 • cyklus: dvojročný
 • počet vystavovateľov: 515 (2018)
 • počet návštevníkov: 110 000 (2018)

Hlavné kategórie vystavovateľov

 • drevoobrábacie stroje
 • elektrické a pneumatické náradie
 • náradie, brúsny materiál, leštiace prostriedky
 • technika na úpravu povrchu
 • software a organizácia
 • technika pre odstraňovanie odpadu
 • upevňovacia technika a kovanie
 • stavebné dielce, polotovary, prefabrikáty, zapustené dielce pre nábytok a interiérovú výstavbu
 • drevo, suroviny z dreva a drevené materiály
 • ochrana životného prostredia a ochrana pri práci
 • odborné školy, zväzy, odborné časopisy

Prospekty na stiahnutie

Objednávka vstupeniek

Vstupenky si môžete objednať prostredníctvom odkazu