it-sa

it-sa 2019 je jediný IT veľtrh v nemecky hovoriacich krajinách a jeden z najdôležitejších na svete. Či už sa jedná o cloud computing, IT forensik, zálohovanie dát alebo hosting. Veľtrh je jedinečnou platformou pre IT bezpečnostnú prevádzku, vývojárov, dodávateľov produktov a služieb súvisiacich s témou bezpečnosti informačných technológií. 

Termín

  • dátum: 8.10. - 10.10.2019 
  • miesto: Norimberg

Údaje o veľtrhu

  • cyklus: ročný
  • počet vystavovateľov: 696 (2018)
  • počet návštevníkov: 14 290 (2018)

Hlavné kategórie vystavovateľov

  • informačné technológie a jej zabezpečenie
  • produkty a riešenia pre IT bezpečnosť
  • cloud computing, IT forensik, zálohovanie dát, hosting
  • mobile security, cloud security, acess management
  • služby, poradenstvo a výskum v oblasti IT bezpečnosti

Prospekty na stiahnutie

Objednávka vstupeniek

Vstupenky si môžete objednať prostredníctvom odkazu