POWTECH

POWTECH 2019 je medzinárodným fórom pre aktuálny rozvoj chemického priemyslu a najdôležitejším európskym stretnutím pre metodikov, procesných inžinierov, vedúcich výroby a vedeckých pracovníkov.

Termín

  • dátum: 09.04. - 11.04.2019 
  • miesto: Norimberg

Údaje o veľtrhu

  • cyklus: každých 18 mesiacov
  • počet vystavovateľov: 835 z 29-tich krajín (2017)
  • počet návštevníkov: 14 066 zo 76-tich krajín (2017)

Hlavné kategórie vystavovateľov

  • potrebné metódy a postupy: drvenia, mletia, preosievania, zmiešavania alebo granulovania od práškov alebo zrnitých materiálov
  • farmaceutika, pracie prostriedky, prostriedky pre starostlivosť o pleť, kozmetika
  • prostriedky na ochranu rastlín, boj proti škodcom a hnojivá

Objednávka vstupeniek

Vstupenky si môžete objednať prostredníctvom odkazu