SENSOR + TEST

SENSOR + TEST 2018 je medzinárodný veľtrh pre senzoriku, meraciu a skúšobnú techniku. Hlavnými témami sú senzory, senzorové prvky a systémy, senzorické meracie prístroje, služby, výskum a vývoj senzorických technológií, meracie systémy a kontrolné techniky pre automobilový priemysel, prístroje, komponenty, software, kontrola kvality materiálov, špeciálne meracie a kontrolné systémy, laboratórna technika, kalibrátory a analyzátory.

Termín

 • dátum: 26.06. - 28.06.2018
 • miesto: Norimberg

Údaje o veľtrhu

 • cyklus: dvojročný
 • počet vystavovateľov: 568 (2017)
 • počet návštevníkov: 8 100 (2017)

Hlavné kategórie vystavovateľov

 • senzorové prvky, sensory, senzorové systémy, senzorické meracie prístroje
 • služby, výskum a vývoj senzorických technológií
 • meracie systémy, prístroje, komponenty a software
 • meracie a kontrolné techniky pre automobilový priemysel, kontrola kvality materiálov
 • špeciálne meracie a kontrolné systémy
 • laboratórna technika, kalibrátory a analyzátory

Prospekty na stiahnutie

Objednávka vstupeniek

Vstupenky si môžete objednať prostredníctvom odkazu