Stone+tec

Vystavovatelia na veľtrhu Stone+tec prezentujú skutočné remeslo a materiál, ktorý s najlepšou technikou mení kus prírodného kameňa na nezabudnuteľný unikát. Stone+tec je vďaka svojej úspešnej histórii už dlho jedným z najvýznamnejších veľtrhov v oblasti prírodného kameňa a jeho opracovania.

Termín

 • dátum: 13.06. - 16.06.2018
 • miesto: Norimberg

Údaje o veľtrhu

 • cyklus: dvojročný
 • počet vystavovateľov: 446 (2015)
 • počet návštevníkov: 15 161 (2015)

Hlavné kategórie vystavovateľov

 • prírodný kameň pre vnútorné a vonkajšie použitie, fasády, techniky spracovania
 • upevňovanie, starostlivosť, konzervovanie a reštaurovanie prírodného kameňa
 • bezpečnosť pri práci a ochrana životného prostredia
 • služby, odborná tlač, zväzy
 • technika stroje, zariadenia a náradie pre:
  - získavanie prírodného kameňa
  - spracovávanie prírodného kameňa
  - osadenie a kladenie prírodného kameňa
 • výroba náradia pre spracovanie diamantov
 • technika ťažby, doprava, obaly
 • pomníky, náhrobky a príslušenstvo, prírodný kameň na zhotovenie pomníkov
 • náhrobné kamene, umelecké a okrasné doplnky na pomníky

Prospekty na stiahnutie

Objednávka vstupeniek

Vstupenky si môžete objednať prostredníctvom odkazu