Veľtrhy v Nemecku

© Messe Berlin

Nemecko ponúka široké spektrum veľtrhov, výstav, kongresov a podujatí pre odbornú, ale aj širokú verejnosť, vo všetkých odvetviach hospodárstva. Od poľnohospodárstva a potravinárstva cez technologické veľtrhy, úzko špecializované branžové veľtrhy, až po turizmus, služby, wellness či dizajn. Horúcou témou sú podujatia v oblasti inovácií a start-upov - samostatné podujatia alebo špeciálne pavilóny. Súčasťou veľtrhov je kvalitný odborný a kongresový program, cez víkend atraktívne podujatia pre širokú verejnosť.

Prehľad veľtrhov podľa odvetví

Cestovný ruch, voľný čas, kultúra, služby

 • ITB Berlin - Najväčší odborný medzinárodný veľtrh cestovného ruchu (Berlín, marec)
 • ITB Asia - Odborný medzinárodný veľtrh cestovného ruchu (Singapore, október)
 • ITB China - Odborný medzinárodný veľtrh cestovného ruchu (Shanghai, máj)
 • Enforce Tac - Veľtrh a konferencia o výkone práva, bezpečnosti a taktické situácie (Norimberg)
 • IWA Outdoor & Classics - Veľtrh poľovníckych a športových zbraní, outdoor potrieb, príslušenstva a bezpečnostných potrieb (Norimberg, marec)
 • Interzoo - Veľtrh pre potreby domácich zvierat (Norimberg, máj)
 • Stage Set Scenery - Odborný medzinárodný veľtrh pre divadelnú, eventovú a múzejnícku techniku (Berlín, jún, 2-ročný)
 • BOOT & FUN - Veľtrh pre vodné a outdoorové športy (Berlín, november)
 • Bazaar Berlin - Veľtrh darčekov a dekoratívnych predmetov (Berlín, november)
 • U.T.SEC - Veľtrh a konferencia pre automatické technológie a bezpečnosť (Norimberg)

Dopravné technológie

 • InnoTrans - Najväčší odborný medzinárodný veľtrh pre železničnú a koľajovú techniku, stavbu tunelov a mostov (Berlín, 2-ročný)
 • ILA Berlin - Najväčší odborný medzinárodný veľtrh pre letectvo, vesmír a obranu (Berlín, 2-ročný)
 • MES Expo - Mobility Electronics Suppliers - Odborný medzinárodný veľtrh dodávateľov elektroniky v mobilite (Berlín, 2-ročný) 
 • Bus2Bus - Odborná výstava a kongres pre autobusy, technológie, infraštruktúru a služby (Berlín, 2-ročný)
 • AUTOMOTIVE ENGINEERING EXPO - Veľtrh - výroba, lakovanie karosérií a montáž (Norimberg)

Elektrotechnika, elektronika, IT

 • IFA Consumer Electronics Unlimited - Najväčší medzinárodný veľtrh spotrebnej elektroniky - čiernej a bielej techniky, IT, OEM, ODM, komponentov, Shift automotiv kongres (Berlín)
 • CE China - (IFA China) Odborný medzinárodný veľtrh spotrebnej elektroniky (Guangdong)
 • CE Week New York - (IFA USA) Výstava a konferencia spotrebnej elektroniky 
 • DMEA (conhIT) Connecting Digital Health - Odborný medzinárodný veľtrh pre IT a digitalizáciu v zdravotníctve (Berlín)
 • belektro - Odborný veľtrh pre elektrotechniku, elektroniku a osvetlenie (Berlín)
 • MT - CONNECT - Veľtrh pre medicínske technológie (Norimberg)
 • SENSOR+TEST - Veľtrh pre senzoriku, meraciu a skúšobnú techniku (Norimberg)
 • it-sa - Veľtrh pre informačné technológie a bezpečnosť (Norimberg)
 • MES Expo - Mobility Electronics Suppliers - Odborný medzinárodný veľtrh dodávateľov elektroniky v mobilite (Berlín, 2-ročný) 

Pôdohospodárstvo, potravinárstvo, gastronómia

 • IGW - Grüne Woche - Medzinárodný zelený týždeň (Berlín) Najväčší medzinárodný veľtrh potravinárstva, pôdohospodárstva a záhradníctva, spojený s priamym predajom a ochutnávkou výrobkov
 • Fruit Logistica - Najväčší odborný medzinárodný veľtrh pre ovocie, zeleninu a výrobky z nich(Berlín) pestovatelia, spracovatelia, logistika, balenie, importéri-exportéri, distribútori, dopravcovia, predaj
 • Asia Fruit Logistica - Odborný medzinárodný veľtrh pre ovocie, zeleninu a výrobky z nich (Hong Kong)
 • China Fruit Logistica - Odborný medzinárodný veľtrh pre ovocie, zeleninu a výrobky z nich (Shanghai) 
 • BIOFACH - Veľtrh bioproduktov (Norimberg)
 • VIVANESS - Veľtrh prírodnej kozmetiky & wellness (Norimberg)

Stavebníctvo

 • bautec - Odborný veľtrh stavebníctva a techniky budov (Berlín, 2-ročný)
 • fensterbau frontale - Veľtrh okien, dverí a fasád (Norimberg)
 • Stone+tec - Veľtrh pre prírodný kameň a jeho spracovanie (Norimberg)
 • GaLaBau - Veľtrh pre mestskú zeleň a voľné priestory (Norimberg)

Stroje a zariadenia

 • FACHPACK - Veľtrh obalových technológií (Norimberg)
 • HOLZ-HANDWERK - Veľtrh strojových technológií výrobných zariadení pre drevospracujúci priemysel (Norimberg)
 • CMS - Cleaning.Management.Services. - Odborný medzinárodný veľtrh a kongres pre čistenie, manažment budov a priestorov, služby (Berlín, 2-ročný)
 • Chillventa - Veľtrh klimatizačnej techniky (Norimberg)
 • POWTECH - Veľtrh mechanickej technológie a analytiky (Norimberg)
 • BrauBeviale - Veľtrh nápojového priemyslu (Norimberg)
 • European Coatings Show - Veľtrh pre laky, farby, tesniace hmoty, lepidlá a chemikálie (Norimberg)
 • Euroguss - Veľtrh pre tlakové liatie (Norimberg)

Služby pre Vašu účasť na veľtrhoch

SNOPK poskytuje slovenským firmám bezplatnú organizačnú podporu pri plánovaní a realizácii účasti na zastupovaných veľtrhoch v Nemecku. Záujemcovia o návštevu veľtrhov majú možnosť získať okrem informácií k veľtrhom a sprievodným podujatiam aj vstupenky za zvýhodnenú cenu. Poskytujeme základné informácie o všetkých veľtrhoch v Nemecku.

!Aktuálne:
1/ SARIO ponúka možnosť účasti MSP v rámci spoločných slovenských stánkov na vybraných veľtrhoch, viac info žiadajte na našich kontaktoch alebo priamo na webovej stránke SARIO
2/ Na Slovensku odštartoval nový systémový projekt podpory účasti malých a stredných podnikov (MSP) a start-upov na veľtrhoch. Výzvy on-line na webovej stránke Slovak Business Agency (SBA).

Oficiálne zastúpenie veľtrhov pre SR

Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora (SNOPK) je oficiálnym zastúpením nasledujúcich nemeckých veľtrhov v SR:

Berlínske veľtrhy

Norimberské veľtrhy

Kontaktné osoby pre jednotlivé veľtrhy sú Vám radi k dispozícii pre všetky otázky k veľtrhom a sprievodným podujatiam.

Prečo sa zúčastniť?

Veľtrhy sú miestom s výnimočnou koncentráciou kvalitných obchodných kontaktov na báze osobného stretnutia a reálnej prezentácie produktu - v krátkom čase a pod jednou strechou. Preto predstavujú obrovský potenciál ako jeden z najefektívnejších marketingových nástrojov pre podporu exportu a prieskum trhu. Nemecko je svetovým lídrom v oblasti organizácie odborných veľtrhov s najširšou medzinárodnou účasťou vystavovateľov a návštevníkov. Každoročne sa tu uskutoční 150-160 medzinárodných veľtrhov a výstav, na ktorých sa prezentuje cca 170 000 vystavovateľov a veľtrhy navštívi cca 10 miliónov návštevníkov.

!Aktuálne: Na Slovensku odštartoval nový systémový projekt podpory účasti malých a stredných podnikov a start-upov na veľtrhoch. Výzvy on-line na webovej stránke Slovak Business Agency (SBA).
Výzva MSP Ba
Výzva MSP regióny mimo Ba
Výzva Start-upy

Ponuka služieb pre vystavovateľov

 • informácie, poradenstvo a podpora pri plánovaní a organizácii účasti na veľtrhu
 • poradenstvo a podpora pri realizácii stavby stánku a organizácii spoločných stánkov
 • poradenstvo pre kontakt s médiami a PR

Ponuka služieb pre návštevníkov

 • možnosť získania vstupeniek za zvýhodnenú cenu
 • informácie k veľtrhom, sprievodnému programu a podujatiam
 • informácie a poradenstvo pri organizácii cesty, rezervácii ubytovania
 • organizácia zájazdov (pri dostatočnom počte záujemcov)