Odborné a ďalšie vzdelávanie

SNOPK ponúka firmám podporu pri odbornom vzdelávaní žiakov ako aj ďalšom vzdelávaní zamestnancov. Vďaka produktom, nastavených podľa nemeckých štandardov vzdelávania, je kvalita v rámci ponuky služieb vždy na prvom mieste.