Duálne vzdelávanie

© Shutterstock/Phovoir

Odborné vzdelávanie priamo v podniku je nepochybne tou správnou cestou, ako vychovať vlastný odborný "dorast". Firmám umožňuje efektívnu a na mieru prispôsobenú kvalifikáciu svojich budúcich zamestnancov.

SNOPK prináša duálne vzdelávanie v súlade so štandardmi kvality nemeckého systému duálneho vzdelávania. Takéto duálne vzdelávanie, vrátane nemeckej certifikácie, pomáha Vášmu podniku umiestniť sa na pracovnom trhu ako atraktívny zamestnávateľ.

Naša ponuka pre vzdelávajúce podniky

DUALpro - Zabezpečenie kvality podľa nemeckých štandardov

SNOPK je už roky nositeľom komplexného know-how nemeckého systému duálneho vzdelávania. Ponúka Vášmu podniku prepojenie podnikového vzdelávania s nemeckými štandardmi. Prispôsobením slovenských učebných osnov sa vytvoria obsahy a postupy, aby Vaši žiaci mohli absolvovať aj nemecké skúšky odbornej spôsobilosti, a získali tým nemecko-slovenský certifikát. Toto všetko zastrešuje značka kvality DUALpro. 

Vzdelávanie inštruktorov

Inštruktor má ústrednú a veľmi významnú úlohu v odbornom vzdelávaní. Kto chce vzdelávať mladých ľudí, potrebuje solídne odborné a pedagogické zručnosti. Nadobudnutie presne týchto zručnosti je v popredí nášho štvordňového vzdelávacieho konceptu „Ausbildung der Ausbilder International“.

Viac informácií

Nemecké skúšky odbornej spôsobilosti

Žiak  mechatroniky v Berlíne, Štuttgarte alebo Novom Meste nad Váhom môže získať rovnakú odbornú kvalifikáciu. Prostredníctvom jednotných záverečných skúšok SNOPK stanoví, či kandidát získal odbornú profesijnú spôsobilosť v súlade s nemeckými učebnými osnovami. V rámci skúšok by mal účastník skúšky preukázať, že ovláda potrebné odborné zručnosti a znalosti.

Žiak po úspešnom zložení skúšok získa nemecko-slovenský certifikát odbornej spôsobilosti.

Bilaterálny certifikát AHK-DIHK

SNOPK má výlučné právo vykonávať na Slovensku skúšky podľa nemeckého modelu a vydávať príslušné certifikáty. Normy kvality pre certifikáciu sú jednotne platné pre všetky nemecké zahraničné komory (AHK) na celom svete a sú koordinované Snemom nemeckých obchodných a priemyselných komôr.

Bilaterálne certifikáty AHK-DIHK potvrdzujú, že žiak nadobudol základné a odborné kvalifikácie príslušného nemeckého povolania (odboru vzdelávania). Tie boli preskúšané SNOPK v rámci nezávislej písomnej a praktickej skúšky.

Certifikáty majú súkromnoprávny charakter a sú uznané nemeckou sieťou obchodných a priemyselných komôr.

Marketing pre nábor žiakov

Ako v Nemecku, tak aj na Slovensku smeruje trend medzi absolventmi škôl a ich rodičmi stále silnejšie k všeobecnému vzdelávaniu a štúdiu. Tento problém imidžu odborného vzdelávania prináša vzdelávajúcim podnikom výzvu intenzívnejšie sa zapojiť do náborových aktivít.

Značka DUALpro zaručuje vysokú kvalitu vzdelávania. Toto posolstvo môžu podniky využiť v rámci „employer brandingu“ vo svoj prospech. SNOPK takisto podporuje vzdelávajúce podniky v aktivitách zameraných na cielený nábor ich potenciálneho "dorastu".