Čo je duálne vzdelávanie?

Na Slovensku bol v septembri 2015 spustený systém duálneho vzdelávania. Vzorom boli krajiny ako Nemecko, Rakúsko alebo Švajčiarsko, ktoré už roky takto vedia nadchnúť mladých ľudí pre odborné vzdelávanie. Práve "duál" ti umožňuje, aby si viac ako polovicu času stráveného v stredoškolských laviciach mohol získavať praktické skúsenosti pre tvoje budúce povolanie priamo vo firmách. Teóriu, ktorú sa naučíš v škole si vieš ihneď prakticky vyskúšať v praxi.

Čo "duálne" pre teba znamená?

To, že 50 % tvojho vzdelávania času stráviš priamo v jednom z podnikov a zvyšok v škole. Praktické vyučovanie budeš absolvovať u odborníkov z praxe. Po ukončení 4-ročného (prípadne 3-ročného) vzdelávania získaš maturitu/výučný list a aj slovensko-nemecký certifikát odbornej spôsobilosti.

Čo získaš?

  • Stredoškolské vzdelanie s výučným listom a / alebo maturitou
  • Nemecký certifikát odbornej spôsobilosti
  • Ihneď po škole isté uplatnenie na trhu práce priamo v tvojom regióne
  • Počas školy môžeš praxovať aj v materských firmách v zahraničí
  • Naučíš sa pracovať s modernými technológiámi
  • Zarobíš si slušné peniaze už počas školy
  • Získaš ďalšie benefity ako zamestnanci firmy
  • Ale hlavne získaš reálne skúsenosti priamo od ľudí z praxe!

Ako to prebieha?