Čo je DUALpro?

DUALpro - značka kvality duálneho vzdelávania Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora zaručuje v rámci jej projektov DUALpro kvalitatívne vysokohodnotné, moderné a na potreby trhu orientované duálne odborné vzdelávanie v súlade s dlhoročne overenými nemeckými štandardmi kvality prípravy žiakov.

V čom je nemecký systém taký úspešný?

Na rozdiel od Slovenska má Nemecko jednu z najnižších nezamestnaností medzi mladými ľuďmi v celej EÚ. Je to práve zásluhou duálneho systému odborného vzdelávania, ktorý žiakov pripravuje na budúce povolanie priamo vo firmách a podľa aktuálnych potrieb firiem. To znamená, že neprodukuje nepotrebných nezamestnaných, ale absolventov, ktorí sú firmami žiadaní. Jeho špecifikom sú aj jednotné záverečné skúšky. Tie sú rovnaké pre celú Spolkovú republiku Nemecko a konajú sa v jeden deň. Ich jednotnosť zaručuje to, že známka mechatronika z Berlína je porovnateľná so známkou mechatronika z Mníchova. Teraz vďaka projektom DUALpro aj s mechatronikom zo Slovenska, ktorá tieto skúšky v spolupráci so školami organizuje aj v SR. Najdôležitejším pilierom systému sú nepochybne vnútropodnikoví inštruktori. Sú pre žiaka nielen osobou, ktorá im sporostredkúva vedomosti pretavené do praktických skúsenosti, ale pre nich radcom a vzorom pri prvom vstupe do pracovného prostredia. Preto musia mať patričné vedomosti a skúsenosti pre prácu s mladými ľudmi. Jej zárukou je celoštátne vzdelávanie a skúška inštruktorov - Ausbildung der Ausbilder. Tu v rámci projektov DUALpro pre slovenské firmy v prispôsobnej forme poskytuje a certifikuje SNOPK.

Aké štandardy kvality ti zaručuje DUALpro?

  • Tebou vybraná firma je pripravená duálne vzdelávať.
  • Organizácia vzdelávania na tvojej SOŠ bola prispôsobená účebným plánov nemeckých povolaní.
  • Inštruktori, ktorí sa o teba budú starať vo firme, boli vyškolení a získali slovenský aj nemecký certifikát inštruktora v duálnom systéme.
  • V polovici a na záver tvojho štúdia absolvuješ záverečné skúšky podľa jednotných nemeckých predlôh prispôsobených slovenským učebným plánom.
  • Po ich úspešnom absolvovaní získaš popri slovenskej maturite alebo výučnom liste aj nemecký certifikát odbornej spôsobilosti.