Kam do duálu?

Odborné vzdelávanie spojené s rozsiahlou praxou vo firmách ti umožňuje spoznať a vybrať si tvoje budúce povolanie. DUALpro ti momentálne ponúka nasledovné:

Projekty duálneho vzdelávania DUALpro

Bánovce nad Bebravou (programátor, mechanik nastavovač)

Stredná priemyselná škola v Bánovciach nad Bebravou v spolupráci s nemeckými firmami Hella a LKW Komponenten otvára triedu v duálnom systéme podľa vzoru nemeckých učebných osnov.

Možeš si vybrať z nasledovných dvoch odborov:

 • Mechanik nastavovač 4-ročný študijný odbor
 • Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 4-ročný študijný odbor

Čo získaš?

 • Stredoškolské vzdelanie s výučným listom a maturitou
 • Kariéru v úspešenej medzinárodnej firme vo svojom regióne
 • Prístup k najnovším technológiám a využitie výpočtovej techniky
 • Firemné štipendium až do sumy 130 EUR mesačne
 • Odmeny za produktívnu prácu až do výšky 200 EUR mesačne
 • Brigádnickú prácu počas prázdnin
 • Výmenné stáže v materských firmách v zahraničí
 • Zamestnanecké sociálne benefity a účasť na interných rozvojových programoch
 • Zdarma: stravu, pracovné oblečenie, študijné a pracovné pomôcky

Chceš sa prihlásiť?

Hella Slovakia Signal-Lighting, Bánovce nad Bebravou

Katarína Vojtková, personálna generalistka

Tel.: 038 / 762 83 02, E-mail

LKW Komponentnen, Bánovce nad Bebravou

Gabriela Korcová, vedúca personálneho oddelenia

Tel.: 038 / 537 23 17, E-mail

Prievidza (mechanik mechatronik, mechanik strojov a zariadení, programátor, obrábač kovov)

Stredné odborné školy v Handlovej a Prievidzi otvárajú triedy v duálnom systéme podľa vzoru nemeckých učebných osnov v spolupráci s firmami Brose Prievidza a GeWiS Slovakia. Obidve firmy, s dlhoročnou tradíciou podnikového vzdelávania v Nemecku, prinášajú svoje skúsenosti aj do regiónu Hornej Nitry.

Možeš si vybrať z nasledovných odborov:

 • Mechanik mechatronik 4-ročný študijný odbor (SOŠ Handlová + Brose, GeWiS)
 • Mechanik strojov a zariadení 4-ročný študijný odbor (SOŠ Prievidza + Brose, GeWiS)
 • Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 4-ročný študijný odbor (SOŠ Prievidza + GeWiS)
 • Obrábač kovov 3-ročný učebný odbor (SOŠ Prievidza + GeWiS)

Čo získaš?

 • Stredoškolské vzdelanie s maturitou
 • Prístup k najnovším technológiám
 • Kariéru v úspešenej firme vo svojom regióne Vlasný zárobok už počas školy
 • Brigádnickú prácu počas prázdnin
 • Výmenné stáže v materských firmách v zahraničí
 • Možnosť ubytovania v školskom internáte
 • Zdarma: stravu, pracovné oblečenie, cestovné náhrady a firemné benefity

Chceš sa prihlásiť?

BROSE Prievidza, Prievidza

Marián Lovas, personálny manažér

Tel.: 046 / 396 22 33, E-mail

GeWiS Slovakia, Prievidza

Zuzana Schlossárová, personálne oddelenie

Tel.: 046 / 396 12 25, E-mail

Continental Zvolen (mechanik nastavovač)

Jeden z najväčších nemeckých investorov na Slovensku - firma Continental - otvára v spolupráci so SOŠ obchodu a služieb v Krupine duálnu triedu.

Ponúka nasledovný odbor:

 • Mechanik strojov a zariadení 4-ročný študijný odbor

Čo získaš?

 • Stredoškolské vzdelanie s maturitou
 • Prístup k najnovším technológiám
 • Kariéru v úspešenej firme vo svojom regióne
 • Vlasný zárobok už počas školy
 • Brigádnickú prácu počas prázdnin
 • Výmenné stáže v materských firmách v zahraničí
 • Možnosť ubytovania v školskom internáte
 • Zdarma: stravu, pracovné oblečenie, cestovné náhrady a firemné benefity

Chceš sa prihlásiť?

Continental Automotive Systems Slovakia, Zvolen

Milan Bohuš, manažér projektu

Tel.:045 / 531 86 82, E-mail

Duálna akadémia (autotronik, mechanik elektrotechnik, mechanik mechatronik, mechanik nastavovač, mechanik strojov a zariadení)

Duálna akadémia je jedinečný projekt automobilky Volkswagen Slovakia, slovenského koncernu Matador Group, poskytovateľa technických služieb Siemens a Bratislavského samosprávneho kraja. Jej cieľom je vzdelávať nadštandardne zručných odborníkov pre automobilový priemysel.

Táto súkromná stredná odborná škola ponúka unikátnu príležitosť vysoko kvalitného odborného vzdelávania pre deviatakov, ktorých baví technika, sú zruční a radi získavajú nové vedomosti a skúsenosti. Žiaci v rámci praktického vyučovania budú pracovať s najmodernejším technickým strojovým vybavením.

Môžeš si vybrať z nasledovných odborov:

 • Autoronik 4-ročný študijný odbor
 • Mechanik elektrotechnik 4- ročný študijný odbor
 • Mechanik nastavovač 4- ročný študijný odbor
 • Mechanik mechatronik 4- ročný študijný odbor
 • Mechanik strojov a zariadení 4- ročný študijný odbor

Čo získaš?

 • Až 70 %-ný podiel praktického vyučovania v dielňach a aj priamo na najnovších technológiach vo výrobe bratislavského závodu Volkswagen Slovakia
 • Po úspešnom ukončení štúdia garancia pracovného miesta vo Volkswagen Slovakia
 • Výučný list, maturitné vysvedčenie a bilaterálny slovensko-nemecký certifikát odbornej spôsobilosti
 • Podnikové štipendium a príplatok za produktívnu prácu
 • Ubytovanie v internáte a doprava na miesto vzdelávania s príspevkom Volkswagen Slovakia
 • Aktívna výučba cudzích jazykov (nemčiny, angličtiny)
 • Možnosť praxe v niektorom zo zahraničných závodov koncernu Volkswagen
 • Stravovanie počas praktického vyučovania s príspevkom Volkswagen Slovakia
 • Bezplatné pracovné pomôcky a pracovný odev

Chceš sa prihlásiť? 

Duálna akadémia, Bratislava - Devínska Nová Ves

Nina Líčková, personálny rozvoj

Tel.: 02 / 696 43 599, E-mail

Nové Mesto nad Váhom (mechanik nastavovač, mechanik mechatronik)

Stredná priemyselná škola v Novom Meste nad Váhom otvára, ako jedna z prvých na Slovensku, triedu v duálnom systéme podľa vzoru nemeckých učebných osnov.

Môžeš si vybrať z nasledovných odborov:

 • Mechanik mechatronik 4-ročný študijný odbor (Manz, Vacuumschmelze)
 • Mechanik nastavovač 4-ročný študijný odbor (Hella, Vacuumschmelze)

Čo získaš?

 • Stredoškolské vzdelanie s maturitou
 • Prístup k najnovším technológiám
 • Kariéru v úspešenej firme vo svojom regióne
 • Vlasný zárobok už počas školy
 • Brigádnickú prácu počas prázdnin
 • Výmenné stáže v materských firmách v zahraničí
 • Možnosť ubytovania v školskom internáte
 • Zdarma: stravu, pracovné oblečenie, cestovné náhrady a firemné benefity

Chceš sa prihlásiť? 

Hella Slovakia Front-Lighting, Kočovce

Jana Juriková, personálna riaditeľka

tel.: 032 / 770 51 50, E-mail

Manz Slovakia, Nové Mesto nad Váhom

Ladislav Chudý, personálny manažér

tel.: 032 / 774 02 08, E-mail

Vacuumschmelze, Horná Streda

Stanislava Chlapíková, vedúca personálneho útvaru

tel.: 032 / 777 22 33, E-mail

Shoes (obuvník, technik obuvníckej výroby)

Nadchnúť mladých ľudí pre obuvnícke povolania v modernom šate. Stredná odborná škola obchodu a služieb v Martine a Spojená škola v Partizánskom otvárajú ako jedny z prvých na Slovensku triedy v duálnom systéme podľa vzoru nemeckých učebných osnov. Zámerom je poskytnúť mladým ľudom vysokohodnotné vzdelanie skĺbené s praxou a priamo podľa požiadaviek dvoch najväčších výrobcov obuvi na Slovensku.

Možeš si vybrať z nasledovných dvoch odborov:

 • Obuvník 3-ročný učebný odbor (SOŠ obchodu a služieb Martin + Ecco)
 • Technik obuvníckej výroby 4-ročný študijný odbor (SOŠ obchodu a služieb Martin + Ecco; Spojená škola Partizánske + Gabor)

Čo získaš?

 • Stredoškolské vzdelanie s výučným listom alebo maturitou
 • Kariéru v medzinárodnej firme Prístup k moderným technológiám a využitie výpočtovej techniky
 • Firemné štipendium až do 130 eur mesačne
 • Odmeny za produktívnu prácu až do výšky 200 eur mesačne
 • Brigádnickú prácu počas prázdnin
 • Exkurzie do materských firiem v Dánsku a Nemecku
 • Možnosť návštevy jazykových kurzov
 • Zamestnanecké sociálne benefity a účasť na interných rozvojových programoch
 • Bezplatne: strava, pracovné oblečenie, doprava, študijné a pracovné pomôcky

Chceš sa prihlásiť? 

ECCO Slovakia, Martin

Yveta Brcková, manažérka projektu

Tel.:043 / 421 78 19, E-mail

Gabor, Bánovce nad Bebravou

Andrea Vajdáková, personálne oddelenie

Tel.: 038 / 762 22 02, E-mail

T-Systems Košice (IKT špecialista)

T-Systems Slovakia ako jedna z prvých firiem na Slovensku od roku 2013 realizuje program duálneho 3-ročného vyššieho odborného štúdia v odbore Počítačové systémy v spolupráci so Strednou priemyselnou školou elektrotechnickou v Košiciach. Študenti sa ako jedni z prvých na Slovensku vzdelávajú podľa úspešného nemeckého modelu a majú možnosť získať bilaterálny certifikát.

Ponúkame nasledovný odbor:

 • IKT špecialista / počítačové systémy 3-ročné vyššie odborné vzdelanie (ISCED 5B)

Ako duálne vzdelávanie prebieha?

 • 1.ročník: 2 dni vo firme a 3 dni v škole + súvislá 8-týždňová prax na konci šk. roka v máji a júni v priestoroch firmy
 • 2.ročník: 3 dni vo firme a 2 dni v škole + súvislá 8-týždňová prax na konci šk. roka
 • 3. ročník: prvý polrok 3 dni vo firme, 2 dni v škole v druhom polroku prebieha súvislá prax, od 1.7. nástup do práce na TPP

Čo získaš?

 • Až 70% -ný podiel praktického vzdelávania priamo v T- Systems Slovakia a prístup k najnovším IT technológiám
 • Duálne vzdelávanie v IT odbore, ktoré spoločnosť TSSK ponúka ako jediná na Slovensku
 • Štúdium dvoch cudzích jazykov - anglického aj nemeckého
 • Štipendium a platená prax počas celého štúdia
 • Platená stáž počas leta
 • Nemecký bilaterálny certifikát "Fachinformatiker"
 • Slovenský titul DiS
 • Garantované pracovné miesto v T-Systems Slovakia

Chceš sa prihlásiť? 

T-Systems Slovakia, Košice

Jana Petreková, manažér pre vzdelávanie

Tel.: 055 / 785 26 30, Mobil: 0914 365 555 E-mail