Vzdelávací kurz: EUREM - Manažér pre energetiku

© Shutterstock/Tom Wang

Zvýšte si kvalifikáciu v oblasti energeticky úsporných technológií a energetického manažmentu!

Medzinárodne uznávaný vzdelávací kurz, European EnergyManager - Manažér pre energetiku, Vám pomôže zaviesť efektívny energetický manažment a dlhodobo znížiť spotrebu energie vo Vašom podniku.

Kurz zostavený podľa jednotných učebných osnov pozostáva z 18 dní výučby a návrhu projektu na zvýšenie energetickej efektívnosti.

Informácie ku kurzu

Účastníci

Cieľovou skupinou kurzu sú manažéri, ktorí zodpovedajú za oblasť úspor energie v podnikoch, technickí riaditelia, vedúci výroby, podnikoví energetici, technici a procesní inžinieri, ako aj poradcovia v oblasti energetiky, poskytovatelia energetických služieb a ďalší. Predpokladané sú 3-5 ročné skúsenosti v odbore.

Koncept

Učebné osnovy sú rozdelené do technických a manažérskych okruhov a obsahujú takmer všetky relevantné spôsoby využitia energie v podniku. Dôležitou súčasťou kurzu je vypracovanie projektu vo vlastnom podniku pod vedením konzultanta. Podniky tak môžu ťažiť z rýchlej realizácie navrhovaných opatrení.

V závere kurzu absolvuje účastník písomný test z piatich tematických okruhov a obhajuje svoju projektovú prácu pred odbornou komisiou. Po úspešnom absolvovaní kurzu je poslucháčovi udelený medzinárodný certifikát European EnergyManager a absolvent zároveň získa certifikát SNOPK „Manažér pre energetiku“.

Tematické okruhy

 1. Energetické hospodárstvo - legislatíva a energetická politika, nákup a obchod s energiami, EPC-projekty
 2. Ekonomická optimalizácia, projektový manažment
 3. Manažment v energetike
 4. Základné znalosti o energetike, meranie a regulácia
 5. Zásobovanie teplom v priemysle, rekuperácia tepla, zásobovanie parou
 6. Technika stlačeného vzduchu
 7. Kogenerácia, kombinácia tepla a energie
 8. Vykurovanie
 9. Klimatizácia
 10. Chladenie
 11. Elektroenergetika, smart grids - inteligentné siete
 12. Osvetlenie
 13. Energetické požiadavky na budovy, energeticky efektívne budovy
 14. Solárne tepelné sústavy, fotovoltické elektrárne
 15. Využitie biomasy v energetike, bioplynové stanice
 16. Geotermálna energia, tepelné čerpadlá
 17. Green IT

Priebeh kurzu

Priebeh kurzu:
Kurz zahŕňa 18 dní výučby, rozčlenených do šiestich vyučovacích blokov po troch dňoch. Prebieha raz ročne.

Partner:
Viessmann, s.r.o.

Odborná spolupráca:
Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.

Miesto:
Viessmann, Ivanská cesta 30, Bratislava

Cena kurzu:
2 200 EUR (bez DPH)
Zvýhodnené podmienky pre členské podniky a firmy s viacerými účastníkmi.

V cene sú zahrnuté:

 • Kompletné študijné materiály v slovenčine
 • Individuálne konzultácie počas prípravy projektovej práce
 • Záverečná skúška a certifikát
 • Občerstvenie a obedy počas priebehu kurzu

Referencie

EUREM prebieha v 30 krajinách sveta a má viac ako 4 500 absolventov.

Počas prvých štyroch rokov úspešne ukončilo kurz EUREM na Slovensku spolu 65 absolventov z 40 slovenských firiem:

Air Consulting, Billa/REWE group, Branson Ultrasonics, Continental Automotive Systems Slovakia, EAM Slovakia, ECCO Slovakia, Elgas, Energetická certifikácia budov, Energetika Sereď, Engie Services, Evonik Fermas, GGE, Chemosvit Folie, Jaguar Landrover Slovakia, Kosit, Leoni Slovakia, LKW Komponenten, Lidl, Menert-Therm, Niko Invest, OSBD Dolný Kubín, Považská cementáreň, Proma energy, Rajo, Rasko Energy, Schaeffler Kysuce, Schaeffler Skalica, Scheidt & Bachmann Slovensko, Slovnaft, Spirax Sarco, SPP, Spravbytkomfort, Tower Automotive, Trim Leader, TU Košice, Twice, U.S. Steel Košice, Vacuumschmelze, Vaillant Industrial Slovakia, Veolia Energia Slovensko, Volkswagen Slovakia, Webasto-Edscha, Wöhrle.

Networking

EUREM predstavuje celosvetovú sieť expertov energetickej efektívnosti. Účastníci a absolventi si po absolvovaní kurzu môžu naďalej vymieňať svoje skúsenosti a znalosti prostredníctvom internetovej platformy, a tiež majú možnosť zúčastňovať sa medzinárodných konferencií EUREM.

Viac informácii získate na www.energymanager.eu

Naše referencie

Ivan Martinka - Veolia Energia Slovensko, a.s.

EUREM považujem za jedinečný kurz pre manažéra zodpovedného za riadenie nákladov na energie. Dal mi prehľad v oblasti energetickej efektívnosti a rozhodne prispeje k môjmu lepšiemu rozhodovaniu pri projektoch energetických riešení. Získal som znalosti pre optimalizáciu potreby aj spotreby energií, čo firme ušetrí náklady a prispeje k ochrane životného prostredia.

František Kraščenič - Tower Automotive, a.s.

Najprv som sa obával širokého záberu kurzu. No lektori boli skutočne kvalitní a prednášky boli na vysokej úrovni. Mne osobne kurz dal veľa. Predtým som sa venoval hlavne stlačenému vzduchu a spotrebe elektrickej energie. No témy, ako osvetlenie, využitie obnoviteľných zdrojov energií a napríklad využívanie tepla vo výrobe, boli pre mňa inšpiratívne. Z môjho pohľadu bol dôležitý aj osobný kontakt s inými účastníkmi programu. Bolo zaujímavé spoznať a počuť názory iných na šetrenie energií a vidieť ich záverečné projekty.

Branislav Urban - PROMA ENERGY, s.r.o.

V mojej práci sa dennodenne stretávam s hľadaním možností, ako znížiť náklady na energie a zvýšiť energetickú efektívnosť výrobných procesov. Práve absolvovanie kurzu EUREM mi dalo pevné základy a komplexný prehľad, na ktorom môžem stavať a tieto poznatky využívať každý deň. Ako ďalšie pozitívum hodnotím možnosť diskusie s výbornými odborníkmi zo strany prednášajúcich, ako aj s mojimi kolegami (účastníkmi) kurzu. Určite doporučujem kurz každému, kto potrebuje využívať v praxi poznatky týkajúce sa riešenia energetických koncepcií, úspory energií a priemyselnej energetiky.