Vzdelávací kurz: EUREM - Manažér pre energetiku

© Shutterstock/Tom Wang

Zvýšte si kvalifikáciu v oblasti energeticky úsporných technológií a energetického manažmentu!

Medzinárodne uznávaný vzdelávací kurz, European EnergyManager - Manažér pre energetiku, Vám pomôže zaviesť efektívny energetický manažment a dlhodobo znížiť spotrebu energie vo Vašom podniku.

Kurz zostavený podľa jednotných učebných osnov pozostáva z 18 dní výučby a návrhu projektu na zvýšenie energetickej efektívnosti.

Informácie ku kurzu

Účastníci

Cieľovou skupinou kurzu sú manažéri, ktorí zodpovedajú za oblasť úspor energie v podnikoch, technickí riaditelia, vedúci výroby, podnikoví energetici, technici a procesní inžinieri, ako aj poradcovia v oblasti energetiky, poskytovatelia energetických služieb a ďalší. Predpokladané sú 3-5 ročné skúsenosti v odbore.

Koncept

Učebné osnovy sú rozdelené do technických a manažérskych okruhov a obsahujú takmer všetky relevantné spôsoby využitia energie v podniku. Dôležitou súčasťou kurzu je vypracovanie projektu vo vlastnom podniku pod vedením konzultanta. Podniky tak môžu ťažiť z rýchlej realizácie navrhovaných opatrení.

V závere kurzu absolvuje účastník písomný test z piatich tematických okruhov a obhajuje svoju projektovú prácu pred odbornou komisiou. Po úspešnom absolvovaní kurzu je poslucháčovi udelený medzinárodný certifikát European EnergyManager a absolvent zároveň získa certifikát SNOPK „Manažér pre energetiku“.

Tematické okruhy

 1. Energetické hospodárstvo - legislatíva a energetická politika, nákup a obchod s energiami, EPC-projekty
 2. Ekonomická optimalizácia, projektový manažment
 3. Manažment v energetike
 4. Základné znalosti o energetike, meranie a regulácia
 5. Zásobovanie teplom v priemysle, rekuperácia tepla, zásobovanie parou
 6. Technika stlačeného vzduchu
 7. Kogenerácia, kombinácia tepla a energie
 8. Vykurovanie
 9. Klimatizácia
 10. Chladenie
 11. Elektroenergetika, smart grids - inteligentné siete
 12. Osvetlenie
 13. Energetické požiadavky na budovy, energeticky efektívne budovy
 14. Solárne tepelné sústavy, fotovoltické elektrárne
 15. Využitie biomasy v energetike, bioplynové stanice
 16. Geotermálna energia, tepelné čerpadlá
 17. Green IT

Priebeh kurzu

Priebeh kurzu:
Kurz zahŕňa 18 dní výučby, rozčlenených do šiestich vyučovacích blokov po troch dňoch. Prebieha raz ročne od februára do októbra.

Partner:
Viessmann, s.r.o.

Odborná spolupráca:
Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.

Miesto:
Viessmann, Ivanská cesta 30, Bratislava

Cena kurzu:
2 200 EUR (bez DPH)
Zvýhodnené podmienky pre členské podniky a firmy s viacerými účastníkmi.

V cene sú zahrnuté:

 • Kompletné študijné materiály v slovenčine
 • Individuálne konzultácie počas prípravy projektovej práce
 • Záverečná skúška a certifikát
 • Občerstvenie a obedy počas priebehu kurzu

Referencie

EUREM prebieha v 30 krajinách sveta a má viac ako 4 500 absolventov.

Počas prvých troch rokov úspešne ukončilo kurz EUREM na Slovensku spolu 50 absolventov z 35 slovenských firiem:

Air Consulting, Continental Automotive Systems Slovakia, GGE, ECCO Slovakia, Elgas, Energetická certifikácia budov, Energetika Sereď, Engie, Evonik Fermas, Chemosvit Folie, Kosit, Leoni Slovakia, LKW Komponenten, Lidl, Menert-Therm, Niko Invest, OSBD Dolný Kubín, Považská cementáreň, Rajo, Rasko Energy, Scheidt & Bachmann Slovensko, Slovnaft, Spirax Sarco, SPP, Spravbytkomfort, Tower Automotive, Trim Leader, TU Košice, Twice, U.S. Steel Košice, Vacuumschmelze, Vaillant Industrial Slovakia, Veolia Energia Slovensko, Volkswagen Slovakia, Webasto-Edscha.

Networking

EUREM predstavuje celosvetovú sieť expertov energetickej efektívnosti. Účastníci a absolventi si po absolvovaní kurzu môžu naďalej vymieňať svoje skúsenosti a znalosti prostredníctvom internetovej platformy, a tiež majú možnosť zúčastňovať sa medzinárodných konferencií EUREM.

Viac informácii získate na www.energymanager.eu

Naše referencie

Ivan Martinka - Veolia Energia Slovensko, a.s.

EUREM považujem za jedinečný kurz pre manažéra zodpovedného za riadenie nákladov na energie. Dal mi prehľad v oblasti energetickej efektívnosti a rozhodne prispeje k môjmu lepšiemu rozhodovaniu pri projektoch energetických riešení. Získal som znalosti pre optimalizáciu potreby aj spotreby energií, čo firme ušetrí náklady a prispeje k ochrane životného prostredia.

František Kraščenič - Tower Automotive, a.s.

Najprv som sa obával širokého záberu kurzu. No lektori boli skutočne kvalitní a prednášky boli na vysokej úrovni. Mne osobne kurz dal veľa. Predtým som sa venoval hlavne stlačenému vzduchu a spotrebe elektrickej energie. No témy, ako osvetlenie, využitie obnoviteľných zdrojov energií a napríklad využívanie tepla vo výrobe, boli pre mňa inšpiratívne. Z môjho pohľadu bol dôležitý aj osobný kontakt s inými účastníkmi programu. Bolo zaujímavé spoznať a počuť názory iných na šetrenie energií a vidieť ich záverečné projekty.

Jaroslav Merc - U.S. Steel Košice, s.r.o

Takýto kurz s medzinárodným pozadím je na Slovensku niečo nové. Získal som nové pohľady na oblasti energetiky, s ktorými som v kontakte a ktoré sú aplikovateľné v našej firme. Zaujímavé boli aj praktické prezentácie, výrazne kurz oživili.