Projekt VETnet

© GOVET/Dieter Klein

Projekt "German Chambers worldwide network for cooperative, work-based Vocational Education and Training", krátko VETnet, štartoval v októbri 2013 v 11 nemeckých zahraničných komorách a na 3 kontinentoch. S podporou Spolkového ministerstva vzdelávania a výskumu (BMBF) majú byť vybudované štruktúry pre implementáciu duálneho systému vzdelávania, a zároveň vyskúšané v praxi na pilotných projektoch.

Cieľ projektu

Cieľom projektu je podpora existujúcej medzinárodnej spolupráce nemeckej spolkovej vlády, ako aj rozšírenie oblasti pôsobnosti nemeckých zahraničných obchodných komôr (AHKs) v oblasti odborného vzdelávania. Strednodobo chce projekt v zúčastnených krajinách trvalo etablovať prvky duálneho vzdelávania. Zmeny vo vzdelávacích systémoch týmto majú prispieť k vyššej zamestnanosti mladých ľudí.

Zúčastnené krajiny

S podporou Spolkového ministerstva vzdelávania a výskumu implementuje projekt VETnet prvky systému duálneho vzdelávania v nasledujúcich 11 zastúpeniach AHK: