Skúška z hospodárskej nemčiny

Umožnite Vašim nemecky hovoriacich pracovníkom zdokonaliť ich jazykové znalosti – pomocou nášho osvedčeného kurzu hospodárskej nemčiny (PWD).

© denisismagilov / Fotolia

Úroveň znalostí cudzích jazykov Vašich zamestnancov je reklamou pre profesionalitu a kompetentnosť Vašej kancelárie, dcérskej spoločnosti, či celého Vášho podniku. Práve pri nemecky hovoriacich klientoch a obchodných partneroch môžu Vaši pracovníci vysoko zabodovať excelentnými znalosťami nemčiny. Ide tu o nuansy, jasnosť a precíznosť. V rámci nášho jazykového kurzu PWD budú Vaši zamestnanci za pomoci skúsenej docentky zdokonalovať svoje jazykové znalosti, aby dokázali výborne zvládnuť typické obchodné situácie. Výhoda pre Vašu firmu: nielenže predídete nedorozumeniam, ale posilníte aj úzke a dôverné vzťahy k Vašim klientom.

Informácie ku kurzu

PWD ako objektívny dôkaz o odbornej jazykovej kompetencii

Prostredníctvom náročnej Skúšky z hospodárskej nemčiny - Prüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD) účastníci preukážu svoje odborné jazykové kompetencie. Certifikát PWD dokazuje vysoký stupeň správnosti a primeranosti v konkrétnych situáciách. Pri skúškach neexistujú kompromisy: PWD je medzinárodne uznávaná skúška Nemeckej obchodnej a priemyselnej komory. Vykonáva sa po celom svete v súlade s jednotnými štandardmi. Skúšky sa konajú za účasti rodených hovoriacich, ktorí účastníkov testujú a hodnotia. Táto vysoká úroveň ich motivuje a pre podniky je objektívnym indikátorom úspechu.

Pre ktorých pracovníkov je skúška vhodná?

Prípravný kurz na PWD sa zameriava najmä na pracovníkov, ktorí sú vďaka svojej funkcii v pravidelnom kontakte s nemecky hovoriacimi firmami. Účastníci by mali nemecký jazyk ovládať minimálne na úrovni B1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti, odporúča sa stupeň B2 (doklad nie je potrebný).

Zamestnanci s úrovňou jazyka C1 môžu skúšku absolvovať aj bez účasti na kurze. Na individuálnu prípravu na skúšku bude účastníkom po prihlásení poskytnutých 10 sád úloh na precvičovanie (vrát. audiomateriálu).

Rozsah a štruktúra skúšky PWD

Jazykový kurz pozostáva z dvoch modulov s priebežným týždenným vyučovaním a blokovým vyučovaním bezprostredne pred skúškou (celkovo 48 hodín počas 9 dní):

Modul 1 – Základy hospodárskej nemčiny (7 dní):

  • Porozumenie a zhrnutie odborných hospodárskych textov a rozhovorov
  • Písanie obchodných listov a e-mailov
  • Prezentácia spoločnosti, obchodné rokovanie

Modul 2 – Intenzívny kurz na prípravu na skúšku (2 dni)

Organizačné informácie

  • Prípravný kurz: 16. marec – 26. máj 2018
  • Skúška: 2. jún (písomná) a 9. jún 2018 (ústna)
  • Rozsah kurzu: 7 x 4 resp. 5 hodín, piatok od 13:00 hod 2 x 8 hodín, sobota od 9:00 hod
  • Miesto: SNOPK, Bratislava