Učebnice pre odborné vzdelávanie

Spracovať vedomosti didakticky a sympaticky – to je poslanie vydavateľstva Westermann. Ako jeden z najväčších nemeckých poskytovateľov vzdelávacích médií vydáva koncern po prvýkrát osem učebníc pre slovenský trh. Odborné zväzky orientované na prax sú určené pre žiakov i učiteľov vo vybraných povolaniach z odvetvia výroby.

Naša ponuka

Mechatronika – Základné vedomosti

Táto učebnica je jednou z prvých na trhu, ktorá bola vyvinutá tak pre povolanie mechatronika, ako aj výrobného technológa. Zahŕňa všetok obsah pre prvý rok vzdelávania a orientuje sa na súčasné nemecké učebné osnovy. Osobitný dôraz bol kladený na praktické úlohy blízke realite, ktoré slúžia ako východiskový bod pre sprostredkovanie odborného obsahu a praktických kompetencií.

Stav: 1. vydanie 2009
Autori: Jörg Fuhrmann, Günter Sokele, Mike Thielert, Helge Theissen
Rozsah: 328 strán
Cena: 33,00 EUR + DPH

Mechatronika – Odborné poznatky

V nadväznosti na koncepciu a štruktúru prvého dielu je táto kniha určená pre žiakov mechatroniky 2. až 4. ročníka vzdelávania. Odborovo systematické a procesne orientované fakty sú sprostredkované integrovane. Učebné okruhy, ktoré sú v súlade s technologickým, matematicko–prírodovedným obsahom, ako aj s obsahom týkajúceho sa technického kreslenia a komunikácie, sú systematicky štruktúrované a podrobne spracované.

Stav: 2. vydanie 2012
Autori: Jörg Fuhrmann, Günter Sokele, Steffen Staus, Mike Thielert
Rozsah: 452 strán
Cena: 39,00 EUR + DPH

 

 

Elektrotechnika – Základné poznatky

Táto kniha je rozdelená do 4 kapitol a zodpovedá učebným základom pre odborné vzdelanie elektrotechniky. Kapitoly sú popretínané exkurzmi do popisu povolania, fungovania podniku a spoločnosti. Obsahy učebných okruhov sú sprostredkované na rôznych systémoch, ako napr. fotovoltické prístroje, napájací zdroj, inštalácia garáže, veterné turbíny, sklad obilia, bioplynový reaktor a inštalácia siete. Predovšetkým učebný okruh 4 ponúka aktualizáciu a rozšírenie obsahovo bohatého základu, ktorý vie elektrotechnik neskôr v pracovnom živote využiť.

Stav: 4. vydanie 2015
Autori: Heinrich Hübscher, Jürgen Klaue, Mario Levy, Dag Pechtel, Mike Thielert
Rozsah: 288 strán
Cena: 33,00 EUR + DPH

 

 

Elektrotechnika – Prevádzková technika

Táto kniha je určená pre žiakov priemyselných podnikov zahŕňa učebné okruhy 5-13. Môže byť taktiež použitá vo vyučovaní automatizačnej techniky. V tomto vydaní sú texty prispôsobené aktuálnym predpisom a normám. Keďže v riadiacej technike sa stal dôležitým Portal TIA, došlo k následnému rozšíreniu 7.kapitoly. Technologická zmena tiež viedla k tomu, že obsah týkajúci sa zariadení technického vybavenia budov musel byť značne upravený. Pretože vytváranie komunikačných sietí zohráva dôležitú úlohu v ďalších energeticko–technicky orientovaných profesiách, nastala zodpovedajúca modernizácia obsahu ohľadom kancelárskych sietí.

Stav: 1. vydanie 2009
Autori: Michael Dzieia, Heinrich Hübscher, Dieter Jagla, Michael Krehbiel, Stephan Plichta, Roland Stolzenburg, Ludwig Wenzl, Harald Wickert, Thorsten Reh
Rozsah: 632 strán
Cena: 48,00 EUR + DPH

 

 

Technika kovov – Základné poznatky

Učebnica sprostredkúva základné poznatky pre povolania v oblasti spracovania kovov, predovšetkým pre prvý rok vzdelávania. Obsahuje čiastkové obsahy aj anglickom jazyku pre výučbu technickej slovnej zásoby. Obsah je sprostredkovaný prostredníctvom na prax orientovaných pracovných úloh. Učebnica obsahuje aj témy ako ochrana životného prostredia, bezpečnosť práce a zabezpečenie kvality. Obsahuje 25 animovaných grafík, s ktorými možno pracovať prostredníctvom linku a QR-kódu.

Stav: 3. vydanie 2012
Autori: Jürgen Kaese, Lutz Langanke, Karl-Georg Schmid, Günter Sokele, Günther Tiedt
Rozsah: 252 strán
Cena: 32,00 EUR + DPH

 

 

Priemyselná mechanika – Odborné znalosti

V knihe sú rozdelené potrebné odborné vedomosti priemyselnej mechaniky do štyroch oblastí činnosti, a to: zhotovenie, montáž a demontáž, údržba, ako aj riadenie a automatizácia. Poskytuje odborné systematické fakty založené na pracovných príkazoch orientovaných na prax. Podrobne zobrazuje učebný obsah na základe technologických, matematických, vedeckých učebných okruhov, a takisto okruhov týkajúcich sa technického kreslenia a komunikácie.

Stav: 4. vydanie 2013
Autori: Michael Dzieia, Jürgen Kaese, Uwe Kirschberg, Lutz Langanke, Robert Reitberger, Karl-Georg Schmid, Walter Seefelder, Günter Sokele, Günther Tiedt
Rozsah: 544 strán
Cena: 44,00 EUR + DPH

 

 

Nástrojová mechanika – Odborné vedomosti

Učebnica je rozdelená do učebných okruhov pre nástrojárov v 2. – 4. ročníku vzdelávania. Zahŕňa odborné znalosti pre zvládnutie simulovaných učebných situácii.

Stav: 2008
Autori: Klaus Hengesbach, Peter Hille, Jürgen Lehberger
Rozsah: 480 strán
Cena: 52,00 EUR + DPH

 

 

Strojárske tabuľky

Tieto tabuľky sú spracované modernou formou a zahŕňajú všetky obsahy potrebné pre základné odborné vzdelanie. Kniha je zoradená podľa oblastí činnosti a obsahuje najnovšie štandardy a technológie. Prehľadný obsah kapitol značne uľahčuje nájsť požadované informácie. Navyše v novom vydaní nájdete prvýkrát vzorové úlohy.

Stav: 4. vydanie 2014
Autori: Dietmar Falk, Peter Krause, Günther Tiedt
Rozsah: 512 strán
Cena: 36,00 EUR + DPH