Vzdelávací kurz: Vedúci pracovník vo výrobe

Odborníci a špecialisti, ktorí majú byť povýšení na vedúcich pracovníkov, čelia často veľkým výzvam. Okrem svojich odborných znalostí požaduje ich nová funkcia aj dobré manažérske zručnosti.

Kurz je kombináciou riadiacich, komunikačných, odborných a procesných vedomostí, čím vytvára predpoklady na efektívne riadenie ľudí a výrobných procesov.

Informácie ku kurzu:

Účastníci

Kurz je určený pre vedúcich skupín, vedúcich zmien alebo majstrov vo výrobe a je zameraný na prevzatie riadiacej role v podniku. Pracovníci sú po absolvovaní kurzu profesionálne i osobnostne lepšie pripravení na komplexné riešenie každodenných situácií na pracovisku.

Tematické bloky

Certifikovaný vzdelávací kurz pozostáva z troch vzájomne prepojených tematických blokov, v rozsahu 96 vyučovacích hodín (12 dní).

  • Softskills (6 dní) - Kvalita vedenia; techniky vedenia ľudí
  • Odborné znalosti (5 dni) - Základy plánovania, riadenia a kontroly výrobných procesov; moderné systémy riadenia výroby.
  • Právny rámec v kontexte riadenia ľudí (1 deň) - Vybrané témy zo Zákonníka práce

Na príprave kurzu sa podieľali skúsení odborníci z praxe na Slovensku a je certifikovaný Snemom nemeckých obchodných a priemyselných komôr (DIHK). Slovenskí školitelia disponujú dlhoročnými odbornými a školiacimi skúsenosťami. Po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky získajú účastníci slovensko-nemecký certifikát "Vedúci pracovník vo výrobe“.

Organizácia kurzu

Najbližšie termíny kurzov:

  • september - november 2018
  • január - marec 2019

Štruktúra kurzu:

  • 6 dvojdňových modulov v 2 - 3 týždňových intervaloch

Miesto konania:

  • Bratislava a návštevy zúčastnených firiem podľa dohody