Vzdelávací kurz: Vedúci pracovník vo výrobe

Odborníci a špecialisti, ktorí majú byť povýšení na vedúcich pracovníkov, čelia často veľkým výzvam. Okrem svojich odborných znalostí požaduje ich nová funkcia aj dobré manažérske zručnosti.

Kurz je kombináciou riadiacich, komunikačných, odborných a procesných vedomostí, čím vytvára predpoklady na efektívne riadenie ľudí a výrobných procesov.

Informácie ku kurzu:

Účastníci

Kurz je určený pre vedúcich skupín, vedúcich zmien alebo majstrov vo výrobe a je zameraný na prevzatie riadiacej role v podniku. Pracovníci sú po absolvovaní kurzu profesionálne i osobnostne lepšie pripravení na komplexné riešenie každodenných situácií na pracovisku.

Tematické bloky

Certifikovaný vzdelávací kurz pozostáva z troch vzájomne prepojených tematických blokov, v rozsahu 96 vyučovacích hodín (12 dní).

  • Softskills (6 dní) - Kvalita vedenia; techniky vedenia ľudí
  • Odborné znalosti (5 dni) - Základy plánovania, riadenia a kontroly výrobných procesov; moderné systémy riadenia výroby.
  • Právny rámec v kontexte riadenia ľudí (1 deň) - Vybrané témy zo Zákonníka práce

Na príprave kurzu sa podieľali skúsení odborníci z praxe na Slovensku a je certifikovaný Snemom nemeckých obchodných a priemyselných komôr (DIHK). Slovenskí školitelia disponujú dlhoročnými odbornými a školiacimi skúsenosťami. Po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky získajú účastníci slovensko-nemecký certifikát "Vedúci pracovník vo výrobe“.

Organizácia kurzu

Aktuálny kurz:

  • september - december 2019

Štruktúra kurzu:

  • 6 dvojdňových modulov v 2 - 3 týždňových intervaloch

Miesto konania:

  • Bratislava, Robert Bosch spol. s.r.o. a návštevy zúčastnených firiem podľa dohody

Referencie

Adam Rihár - účastník spol. Gabor

Na seminár som išiel s pocitom, že to bude nezáživné ,nudné a vôbec nič mi nedajú nejaké reči od teoretikov. Dovolím si tvrdiť, že som sa veľmi zmýlil. Naučil som sa viac delegovať a zapájať kolegov do výrobného procesu , pri rozhovoroch aktívne počúvať a svojím spôsobom môžem povedať, že som kľudnejší a snažím sa nájsť si čas zamyslieť sa. Veľmi veľa záleží na školiteľovi a komora si vybrala ozaj profesionálov.

Andrej Chromík - účastník spol. Gabor

Celkový prínos obrovský. Myslím, že ma tých pár týždňov, či mesiacov posunulo vpred. Som presvedčený, že pre vedúcich pracovníkov je tento druh školenia prínosný. Po návrate do pracovného procesu sa na mnohé veci pozerám inak (z iného pohľadu). Je už len dôležité, aby sme mohli teoretické zručnosti preniesť do výrobného procesu.

Dr. Peter Lazar - konateľ spol. Scheidt & Bachmann

SNOPK našla dieru na trhu. Kurz Vedúci pracovník vo výrobe je vzdelávaním, ktoré na Slovensku doteraz chýbalo. Hodnotím ho vysoko kvalitne nielen pre dobrý ohlas z radov našich vedúcich pracovníkov, ktorí sa ho zúčastnili ale najmä pre osoh, ktorý nám priniesol. Už po prvom mesiaci absolvovania kurzu sú jasne badateľné zmeny v procese riadenia. Väčšia samostatnosť vedúcich pracovníkov a ich ochota rozhodovať sú jednou z nich. Našich zamestnancov budeme naďalej prihlasovať na tento kurz.