Vzdelávanie inštruktorov

© Brose Fahrzeugteile

Úspešnosť duálneho systému odborného vzdelávania veľmi úzko súvisí s rolou firemných inštruktorov. Aby mohli svoju úlohu dobre vykonávať, potrebujú solídne pedagogické zručnosti. Práve tie tvoria jadro nášho vzdelávacieho kurzu podľa nemeckého modelu „Ausbildung der Ausbilder International“.

Absolvovanie takéhoto školenia je podmienkou pre vykonávanie práce inštruktora v duálnom systéme danou zákonom. V našom SNOPK školení spájame nároky nemeckých štandardov podľa vyhlášky o príprave inštruktorov AEVO (Ausbildereignungsverordnung) s požiadavkami zákona č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave.

Základné informácie

Cieľom školenia je sprostredkovať základné pracovno-pedagogické kompetencie. Sú rozdelené do štyroch oblastí:

  • zhodnotenie predpokladov na vzdelávanie v podniku a plánovanie vzdelávania
  • príprava vzdelávania a účasť pri výbere žiakov
  • realizácia vzdelávania
  • ukončovanie vzdelávania

Štruktúra školenia:

  • 24 hodín vzdelávania počas 4 dní
  • samoštúdium
  • skúška

Skúška a certifikáty

Školenie je ukončené písomným testom a praktickou skúškou. Po úspešnom zložení skúšky získavajú inštruktori dva certifikáty:

  • slovensko-nemecký certifikát „Ausbildung der Ausbilder International“ (oprávňuje inštruktorov vzdelávať v duálnom systéme podľa nemeckých štandardov a právnych predpisov)
  • certifikát Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (oprávňuje inštruktorov vzdelávať v duálnom systéme podľa požiadaviek slovenského zákona o odbornom vzdelávaní a príprave)